Navigacija

prof. dr Irena Medar-Tanjga
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za društvenu geografiju i demografiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Društvena geografija redovni profesor 26. oktobar 2023.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I19KOBT Očuvanje i brendiranje tradicionalne kulture

Akademija umjetnosti

Akademske studije drugog ciklusa
METN1 Etnologija 1
METN2 Etnologija 2
Akademske studije prvog ciklusa
13MEMPE1 Primjenjena etnologija 1
13MEMPE2 Primjenjena etnologija 2
13MEMPE3 Primjenjena etnologija 3
13MEMPE4 Primjenjena etnologija 4
13MEMPE5 Primjenjena etnologija 5
13MEMPE6 Primjenjena etnologija 6
21MEMETN1 Etnologija 1
21MEMETN2 Etnologija 2
21MEMETN3 Etnologija 3
21MEMETN4 Etnologija 4
MEMETL5 Etnologija 5
MEMETL6 Etnologija 6

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M33007 Elementi tradicije u savremenom odijevanju
Akademske studije prvog ciklusa
B32311 Etnologija s etnografijom
B32426 Etnologija tekstila i odjevanja

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07GNS47 Nacionalna etnologija
1C13GOS16 Osnovi etnologije
1C13GOS26 Osnovi antropogeografije
1C13GOS671 Nacionalna etnologija
OGN23OE Osnovi etnologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Role of Landscape in Sustainable Tourism Development—A Study of Identification and Evaluation of Landscape Qualities of the Vrbanja Basin in Bosnia and Herzegovina

  DOI http://dx.doi.org/10.3390/su15076121
  Časopis Sustainability
  Godina 2023
  Autori Vesna Rajčević, Tanja Mišlicki Tomić, Irena Medar-Tanjga, Mlađen Trifunović, Neda Živak i Aleksandra Petrašević
  Volumen 15
  Broj 7
  Strana od 1
  Strana do 19
  Veb adresa https://www.mdpi.com/2071-1050/15/7/6121

  Drina Transboundary Biosphere Reserve — Opportunities and Challenges of Sustainable Conservation

  DOI 10.3390/su142416733
  Časopis Sustainability
  Godina 2022
  Autori Irena Medar-Tanjga, Neda Živak, Anđelija Ivkov-Džigurski, Vesna Rajčević, Tanja Mišlicki Tomić i Vukosava Čolić
  Volumen 14
  Broj 20
  Strana od 1
  Strana do 15
  Veb adresa https://www.mdpi.com/2071-1050/14/24/16733/htm

  The Preservation of the Ethnic Identity of New Minorities in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)

  DOI 10.31857/S2587556622050089
  Časopis Izvestiя Rossiйskoй akademii nauk. Seriя geografičeskaя
  Godina 2022
  Autori Irena Medar-Tanjga i Dragica Delić
  Volumen 86
  Broj 5
  Strana od 687
  Strana do 696
  Veb adresa https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1651/884

  Ethno-demographic position of Serbs in Slovenia after the dissolution of former Yugoslavia

  DOI 10.22363/2313-2329-2018-26-4-674-684
  Časopis Vestnik Rossiйskogo universiteta družbы narodov Seriя: Эkonomika - RUDN Journal of Economics
  Godina 2018
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Volumen 26
  Broj 4
  Strana od 674
  Strana do 684
  Veb adresa http://journals.rudn.ru/economics/issue/view/1169

  Srećna nova godina! Tradicija čestitanja i darivanja u folklornoj varijanti iz sjeverozapadne Bosne i Hercegovine

  Časopis Philological Studies
  Godina 2017
  Autori Irena Medar-Tanjga i Jelenka Pandurević
  Volumen XV
  Broj 1
  Strana od 156
  Strana do 177
  Veb adresa https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/245/177

  Putovanja karavlaških lazarica: tradicija između identiteta,nostalgije i preduzetništva

  Časopis Liceum: časopis za studije književnosti i kulture
  Godina 2016
  Autori Jelenka Pandurević i Irena Medar-Tanjga
  Volumen XXII
  Broj 16
  Strana od 55
  Strana do 87
  Veb adresa http://www.liceum.kg.ac.rs/2016/07/tra_21.html

  Bela Krajina – srpska autohtona oaza u Sloveniji

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2012
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Volumen IX
  Strana od 201
  Strana do 220
  Veb adresa http://demografija.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/02/Dem92012-12.-Medar-Tanjga-I..pdf

  Institucionalni okvir i razvojni aspekti zaštićenih područja u Republici Srpskoj / Institutional framework and development aspects of protected areas in Republika Srpska

  DOI 10.7251/HER1014001G
  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2010
  Autori Rajko Gnjato, Neda Živak i Irena Medar-Tanjga
  Broj 14
  Strana od 21
  Strana do 34
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/institucionalni-okvir-i-razvojni-aspekti-zasticenih-poducja-u-republici-srpskoj/

  Etnološka građa u djelima Jevta Dedijera

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2009
  Autori Rajko Gnjato i Irena Medar-Tanjga
  Volumen 13
  Strana od 17
  Strana do 31
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/etnoloska-gradja-u-djelima-jevta-dedijera/

  The ways of overcoming group isolation: etnically/nationally mixed marriages

  Časopis Ethnologia Polona
  Godina 2003
  Autori Dušan Drljača i Irena Medar-Tanjga
  Volumen 24
  Strana od 43
  Strana do 51

  Zmijanjska narodna nošnja

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2002
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Volumen II
  Broj 2 i 3
  Strana od 287
  Strana do 304

  Putevi prevazilaženja grupne zatvorenosti: etnički/nacionalno mješoviti brakovi

  Časopis GLASNIK/HERALD
  Godina 2001
  Autori Dušan Drljača i Irena Medar-Tanjga
  Volumen 6
  Strana od 123
  Strana do 131
  Veb adresa https://www.gdrsbl.org/putevi-prevazilazenja-grupne-zatvorenosti-etnicki-nacionalno-mjesoviti-brakovi/

Radovi sa skupova

  Proučavanje i zaštita nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske

  Naučni skup Nasljeđe i identitet(i)
  Publikacija Tematski zbornik radova: Nasljeđe i identitet(i)
  Godina 2022
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 69
  Strana do 91

  Banjalučka kera: nematerijalno kulturno nasljeđe Republike Srpske

  Naučni skup Savremena srpska folkloristika XI
  Publikacija Savremena srpska folkloristika XI: tematski zbornik radova
  Godina 2022
  Autori Irena Medar-Tanjga i Ivana Milošević
  Strana od 241
  Strana do 257

  Jugoslovenski socijalizam u kontekstu kulturno-umjetničkog amaterizma na primjeru OKUD / CKUDM / ANIP „Veselin Masleša“, Banja Luka

  Naučni skup Savremena srpska folkloristika X
  Publikacija Savremena srpska folkloristika X: tematski zbornik radova
  Godina 2022
  Autori Irena Medar-Tanjga i Sofija Vučićević
  Strana od 521
  Strana do 537

  Proučavanje i zaštita nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske

  Naučni skup Nasljeđe i identitet(i)
  DOI 10.7251/ZNII2201069M
  Publikacija Nasljeđe i identitet(i): tematski zbornik radova
  Godina 2022
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 69
  Strana do 91
  Veb adresa https://dais.sanu.ac.rs/bitstream/id/56986/bitstream_56986.pdf

  Nasljeđe kao osnov za kreiranje politika razvoja turizma Republike Srpske

  Naučni skup Turizam u savremenom evropskom i evroazijskom prostoru – stanje, problemi, izazovi, perspektive
  Publikacija Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije: „Turizam u savremenom evropskom i evroazijskom prostoru – stanje, problemi, izazovi, perspektive
  Godina 2022
  Autori Neda Živak i Irena Medar-Tanjga
  Strana od 293
  Strana do 305

  Nematerialьnoe kulьturnoe nasledie v funkcii sohraneniя kulьturnoй identičnosti na primerah respublik bыvšeй Юgoslavii

  Naučni skup XII Ežegodnaя naučnaя Assambleя Associacii rossiйskih geografov-obщestvovedov
  Publikacija Nastoящee i buduщee Rossii v menяющemsя Mire: obщestvenno-geografičeskiй analiz i prognoz
  Godina 2021
  Autori Irena Medar-Tanjga, Dragica Delić i Bojan Garić
  Strana od 224
  Strana do 235
  Veb adresa https://argorussia.ru/ru/node/733

  THE NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE THE REPUBLIC OF SRPSKA – INSTITUTIONAL JURISDICTION, LEGAL FRAMEWORK, PLANNING AND STRATEGIC PERSPECTIVES

  Naučni skup THE 5TH SERBIAN CONGRESS OF GEOGRAPHERS INNOVATIVE APPROACH AND PERSPECTIVES OF THE APPLIED GEOGRAPHY
  Publikacija INNOVATIVE APPROACH AND PERSPECTIVES OF THE APPLIED GEOGRAPHY, Collection of Papers
  Godina 2021
  Autori Neda Živak i Irena Medar-Tanjga
  Strana od 203
  Strana do 212
  Veb adresa http://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/projekti/peti-kongres/collectionof-papers.pdf

  PROSTRANSTVENNOE IZMERENIE KULЬTURNOGO NASLEDIЯ V RESPUBLIKE SERBSKOЙ

  Naučni skup XI naučnaя Assambleя Associacii rossiйskih geografov-obщestvovedov (ARGO)
  Publikacija Sbornik Meždunarodnaя naučnaя konferenciя "Obщestvenno-geografičeskaя struktura i dinamika sovremennogo evraziйskogo prostranstva: vыzovы i vozmožnosti dlя Rossii i eё regionov" Materialы meždunarodnoй naučnoй konferencii v ramkah
  Godina 2020
  Autori Irena Medar-Tanjga i Neda Živak
  Strana od 210
  Strana do 219
  Veb adresa https://argorussia.ru/ru/node/725

  TURISTIČESKOE PREDLOŽENIE ЭTNO-OBЪEKTOV V SLUŽBE OHRANЫ I PRODVIŽENIЯ KULЬTURNOGO NASLEDIЯ RESPUBLIKI SERBSKOЙ

  Naučni skup X naučnoй Assamblei Associacii rossiйskih geografovobщestvovedov (ARGO)
  Publikacija Materialы meždunarodnoй naučnoй konferencii v ramkah "Obщestvennaя geografiя v menяющemsя mire: fundamentalьnыe i prikladnыe issledovaniя"
  Godina 2019
  Autori Irena Medar-Tanjga i Dragica Delić
  Strana od 427
  Strana do 432

  Etno-lokacije u Republici Srpskoj sagledane sa stanovišta primjenjene etnologije: sela, domaćinstva, kuće i zbirke

  Naučni skup Etno-sela i seoske ambijentalne celine u Republici Srbiji i Republici Srpskoj
  Publikacija Etno-sela i seoske ambijentalne celine u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, zbornik radova sa naučkog skupa, SANU, Naučni skupovi, knjiga CLXIX, Odeljenje hemiskih i bioloških nauka, knj. 11
  Godina 2018
  Autori Dragica Panić Kašanski i Irena Medar-Tanjga
  Strana od 235
  Strana do 250
  Veb adresa http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3311/Etno-lokacije_u_Republici_Srpskoj.pdf

  Contributions and limitations of Cvijić's methodology in contemporary research of local identities

  Naučni skup The Balkan Peninsula of Jovan Cvijić: Historical Background and Contemporary Trends ih Human Geography
  Publikacija The Balkan Peninsula of Jovan Cvijić: Historical Background and Contemporary Trends ih Human Geography, proceedings of the International Conference held in Tršić Loznica, Geographical Institute Jovan Cvijić SASA Belgrade
  Godina 2018
  Autori Irena Medar-Tanjga i Jelenka Pandurević
  Strana od 181
  Strana do 191
  Veb adresa http://www.gi.sanu.ac.rs/index.php/sr-rs/izdavastvo/ostala-izdanja-i-suizdavastvo/997-the-balkan-peninsula-of-jovan-cvijic-historical-background-and-contemporary-trends-in-human-geography

  Festivali folklora kao model prezentacije nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske

  Naučni skup Naučna konferencija povodom 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka
  Publikacija Zbornik radova povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 221
  Strana do 227
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/03/Zbornik-radova-povodom-20-godina-PMF-a.pdf

  Ophodne povorke srpskog stanovništva u Batkoviću (Bijeljina)

  Naučni skup Savremena srpska folkloristika IV
  Publikacija Savremena srpska folkloristika IV
  Godina 2017
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 288
  Strana do 310
  Veb adresa https://www.academia.edu/37979439/%D0%A1%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%90_%D0%A1%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%90_%D0%A4%D0%9E%D0%9B%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90_IV

  Patron saint in Zmijanje - Contemporary state and diachronic prospect

  Naučni skup 150th anniversary of Jovan Cvijić`s birth
  Publikacija http://www.gi.sanu.ac.rs/index.php/en/publishing/other-editions-and-joint-publications/846-proceedings-book-150th-anniversiry-of-jovan-cvijic-s-birth
  Godina 2016
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 551
  Strana do 565
  Veb adresa http://www.gi.sanu.ac.rs/index.php/en/publishing/other-editions-and-joint-publications/846-proceedings-book-150th-anniversiry-of-jovan-cvijic-s-birth

  Interdisciplinarni aspekti folkloristike: Terenski zapisi između etnomuzikologije i studija književnosti

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića - Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tradicija kao inspiracija, tematski zbornik
  Godina 2016
  Autori Jelenka Pandurević, Dragica Panić Kašanski i Irena Medar-Tanjga
  Strana od 390
  Strana do 405

  Omnia mea mecum porto. Mogućnosti implementacije konvencije UNESCO 2003. na primjeru sarajevsko-romanijske kajde

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića - Tradicija kao inspiracija, Banja Luka
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tradicija kao inspiracija, tematski zbornik
  Godina 2015
  Autori Dragica Panić Kašanski, Jelenka Pandurević i Irena Medar-Tanjga
  Strana od 293
  Strana do 308

  The Drina Cross-Border Biosphere Reserve as an Instrument for Territorial Integration and Formation of a Unique System for Protecting Natural and Social Heritage

  Naučni skup 9th WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD '13)
  Publikacija Proceedings of the 9th International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development (EEESD '13)
  Godina 2013
  Autori Irena Medar-Tanjga, Neda Živak, Igor Zekanović, Tatjana Popov i Mitja Tanjga
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/Lemesos/ENVIR/ENVIR-02.pdf

  Muslimani u mješovitim brakovima na području opštine Banja Luka (1987-2000. godine)

  Naučni skup O Srbima muslimanske veroispovesti
  Publikacija O Srbima muslimanske veroispovesti, zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 267
  Strana do 289

  Savremeni faktori očuvanja etničkog identiteta Srba u Sloveniji

  Naučni skup Treći kongres srpskih geografa
  Publikacija Treći kongres srpskih geografa sa međunarodnim učešćem, zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 435
  Strana do 445

  Pravni i razvojni aspekti zaštićenih područja u Republici Srpskoj

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Rajko Gnjato, Neda Živak i Irena Medar-Tanjga
  Strana od 49
  Strana do 56

  Izbrisano stanovništvo u Sloveniji

  Naučni skup Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja
  Publikacija Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja
  Godina 2010
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 225
  Strana do 231

  Statistical overview of mixed marriages in the municipality of Banjaluka (1987-2000)

  Naučni skup 12th International Multiconference INFORMATION SOCIETY – IS 2009
  Publikacija Proceedings of the 12th International Multiconference INFORMATION SOCIETY – IS 2009, Volume B, Facing Demographic Challenges in Europe
  Godina 2009
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 33
  Strana do 36

  Etnološke nauke u Republici Srpskoj

  Naučni skup Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja
  Publikacija Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja, zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Irena Medar-Tanjga i Dragica Panić Kašanski
  Strana od 50
  Strana do 62

  Etnološki sistem kao primarni humani resurs Republike Srpske

  Naučni skup Resursi Republike Srpske
  Publikacija Resursi Republike Srpske, zbornik radova, naučni skupovi, knjiga XIII, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, knjiga 7
  Godina 2008
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 657
  Strana do 670

  Antropogeografsko i etnološko proučavanje ukrajinskog naselja Devetina

  Naučni skup Serbia and the Republic of Srpska in regional and global processes
  Publikacija Collection of papers from the Scientific meeting Serbia and the Republic of Srpska in regional and global processes
  Godina 2007
  Autori Irena Medar-Tanjga i Tanja Mišlicki Tomić
  Strana od 511
  Strana do 518

Ostali radovi

  Sistem prostornog planiranja u Republici Srpsko - urednik naučne monografije

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske, Društvo prostornih planera u Republici Srpskoj
  ISSN/ISBN 978-99976-937-2-3
  Godina 2021
  Autori Irena Medar-Tanjga

  Naučna istraživanja u kulturi i nematerijalno kulturno nasljeđe (APSTRAKT)

  Izdavač Akademija umjetnosti
  Godina 2021
  Autori Jelenka Pandurević, Irena Medar-Tanjga i Dragica Panić Kašanski

  "Zanemareni arhivi književnog i kulturnog nasljeđa"

  "Kulturni identitet – realnost kroz naučnu viziju"

  Godina 2020
  Autori Irena Medar-Tanjga i Neda Živak

  Montenegrins, Macedonians and Slovenians in the Republic of Srpska ‒ The New Minorities

  Izdavač Peoples’ Friendship University of Russia − RUDN University (Moscow, Russia) & Institute of Geography, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)
  ISSN/ISBN 978-5-89658-064-5 (pdf)
  DOI 10.15356/URDRE2019
  Godina 2019
  Autori Irena Medar-Tanjga i Dragica Delić
  Strana od 49
  Strana do 49
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/1yPF1PX_uCu96C_CwNIoQZhMVOlzlvN06/view

  Gornji Detlak

  Izdavač Matica Srpska SANU, Zavod za udžbenike
  Godina 2018
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 437
  Strana do 438

  "Multidisciplinarni dijalog sa kulturnim nasljeđem"

  Proučavanje i zaštita nematerijalne kulturne baštine Republike Srpske

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Irena Medar-Tanjga

  Ljetnja škola folkloristike (Evidencija i digitalizacija nematerijalne kulturnog nasljeđa BiH)

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Irena Medar-Tanjga

  Vinska

  Izdavač Matica Srpska SANU, Zavod za udžbenike
  Godina 2013
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 418

  Vrela Gornja

  Izdavač Matica Srpska SANU, Zavod za udžbenike
  Godina 2013
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 783

  Razvoj sela Baljvine i jezera Bočac kao mikroturističke destinacije

  Izdavač Savez turističkih vodiča Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Irena Medar-Tanjga

  Kozara Etno: culture tourism as a solution to rural desertion

  Izdavač KUD Piskavica
  Godina 2011
  Autori Irena Medar-Tanjga

  Strategija razvoja turizma Republike Srpske za period 2010-2020. godine - učešće na projektu

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2010
  Autori Irena Medar-Tanjga i Tanja Mišlicki Tomić

  Dinamika klimatskih rejona Republike Srpske u sklopu savremenih kolebanja klime- učešće na projektu

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2010
  Autori Irena Medar-Tanjga, Neda Živak i Tanja Mišlicki Tomić

  Integralno planiranje i upravljanje održivim razvojem Bardače- učešće na projektu

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2010
  Autori Irena Medar-Tanjga, Neda Živak i Tanja Mišlicki Tomić

  Beleni

  Izdavač Matica Srpska SANU, Zavod za udžbenike
  Godina 2010
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 680

  Bačići

  Izdavač Matica Srpska SANU, Zavod za udžbenike
  Godina 2010
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 639

  urednik naučne monografije

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99955-608-2-9
  Godina 2009
  Autori Irena Medar-Tanjga

  recenzent

  Izdavač Biblioteka Narodni običaji, Viluks Banja Luka
  Godina 2009
  Autori Irena Medar-Tanjga

  Provođenje istraživanja i izrada studije geoprostorni potencijali razvoja Gornjosansko-plivskog regiona

  Izdavač Institut Prirodnih i matematičkih nauka
  Godina 2008
  Autori Đuro Marić, Draško Marinković, Mira Mandić, Davorin Bajić, Mlađen Trifunović, Milenko Živković, Igor Zekanović i Irena Medar-Tanjga

  recenzent

  Godina 2006
  Autori Irena Medar-Tanjga

  Folklorni ansambl „Veselin Masleša Banja Luka - CD izdanje

  Izdavač ISA – Informatički savez Republike Srpske
  Godina 2004
  Autori Irena Medar-Tanjga

  Traditional textile production

  Izdavač Poljoprivredni institut Republike Srpske, FAO – Food and agriculture organization of United Nations
  Godina 2004
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 3
  Strana do 5

  Folk costume from Zmijanje used in collection and adapted to modern trend

  Izdavač Poljoprivredni institut Republike Srpske, FAO – Food and agriculture organization of United Nations
  Godina 2004
  Autori Irena Medar-Tanjga i Duška Vujmilović
  Strana od 6
  Strana do 13

  Natural fabrics and ornaments in dressing now and in the past (inspiration is folk costume from Zmijanje)

  Izdavač Poljoprivredni institut Republike Srpske, FAO – Food and agriculture organization of United Nations, Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Irena Medar-Tanjga i Duška Vujmilović

  Svadbeni običaji i nošnja na Zmijanju

  Izdavač Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ – Teslić
  Godina 2003
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 33
  Strana do 52

  recenzent

  Izdavač Zavičajno društvo „Zmijanje“ Banja Luka i Književna zajednica „Vaso Pelagić“ Banja Luka
  Godina 2002
  Autori Irena Medar-Tanjga

  Vatra u srpskoj tradiciji

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  Godina 2001
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 28
  Strana do 29

  Božićni običaji sa Zmijanja

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  Godina 1997
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Strana od 21
  Strana do 22

Knjige

  Očuvanje identiteta Srba u Sloveniji

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske; Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-937-8-5
  Godina 2023
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 138
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/ocuvanje-indetiteta-srba-u-sloveniji/

  Etnodemografski položaj Srba u Sloveniji

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske; Prirodno-matematički faluktet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-937-7-8
  Godina 2023
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 199
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/etnodemografski-polozaj-srba-u-sloveniji/

  Nematerijalno kulturno nasljeđe. Teorijski, metodološki i administrativni aspekti

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-58-37-6
  Godina 2017
  Autori Irena Medar-Tanjga, Jelenka Pandurević i Dragica Panić Kašanski
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 346

  Mješoviti brakovi na području opštine Banjaluka (1987-2000. godine)

  Izdavač Geografsko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99955-608-0-5
  Godina 2008
  Autori Irena Medar-Tanjga
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 125

Projekti

Prirodno i kulturno nasljeđe – identitetski kodovi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Projekat „Prirodno i kulturno naselje – identitetski kodovi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“ ima cilj istraživanja prirodnog i kulturnog nasleđa Republike Srpske, fokusirajući se na budućnost identiteta, istorije i kodova. Projekat se pojavio iz poznatih potreba za dubljim razumevanjem veze između prirodnog i kulturnog nasleđa u kontekstu oblikovanja identiteta zajednica. Nasljeđe će se posmatrati u širem kontekstu...

Broj projekta 1259090
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Neda Živak
Projektni tim Dragica Delić
Dijana Gvozden Sliško
prof. dr Branka Zolak Poljašević
prof. dr Jelenka Pandurević
prof. dr Irena Medar-Tanjga
Vukosava Čolić, ma
mr Marko Ivanišević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM

Kulturni identitet – realnost kroz naučnu viziju

Rješavanje problema očuvanja kulturnog identiteta Republike Srpske (RS) prevazilazi mogućnosti i snage pojedinih naučnih oblasti. Potreba za spajanjem različitih naučnih disciplina u svrhu rješavanja zadatih problema poznata je u svijetu, a i kod nas uzima maha. Naučnici različitih oblasti okupili su se sa ciljem pronalaska funkcionalnog rješavanja problema iz domena očuvanja kulturnog identiteta...

Broj projekta 1259048
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Irena Medar-Tanjga
Projektni tim prof. dr Branka Zolak Poljašević
prof. dr Neda Živak
Dragica Delić
Ivana Dojčinović
prof. dr Jelenka Pandurević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Zanemareni arhivi književnog i kulturnog nasljeđa`

Kao novi društveni poredak, jugoslovenski socijalizam je nastajao ne samo na ruševinama kapitalističkog sistema nego i na ruševinama tradicionalne seljačke kulture. U takvim uslovima usmenopoetsko stvaranje se artikulisalo između tradicje, svakodnevnice i centra političke moći, između lokalnog i nacionalnog, urbanog i ruralnog, autorskog i anonimnog. Zapisi i prakse iz ovog vremena predstvaljaju u žanrovskom smislu raznovrsnu...

Broj projekta 1251608
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Jelenka Pandurević
Projektni tim doc. dr Nina Govedar
mr Danijel Dojčinović
prof. dr Irena Medar-Tanjga
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2019.
Završetak projekta 31.07.2021.
Vrijednost projekta 13750.0 BAM

Multidisciplinarni dijalog sa kulturnim nasljeđem

Naučnike različitih oblasti objedinila je potreba funkcionalnog osmišljavanja problema iz domena kulturne politike i politike identiteta, kao i istovjetne naučno-istraživačke projekcije podstaknute savremenim epistemoliškim paradigmama. U osmišljavanju projekta ključna je bila spoznaja da je multidisciplinarno istraživanje neophodna, ali i veoma složena, zahtjevna i skupa paradigma naučnog bavljenja kulturnim nasljeđem...

Broj projekta 1259025
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Irena Medar-Tanjga
Projektni tim prof. dr Branka Zolak Poljašević
prof. dr Jelenka Pandurević
Dragica Delić
Ivana Dojčinović
prof. dr Neda Živak
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2018.
Završetak projekta 01.11.2019.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM