Navigacija

Branka Stanković

Tehnički sekretar - II-34
Ekonomski fakultet
051/430-012

Projekti

Unapređenje vještina istraživača za održivo preduzetništvo na osnovu upravljanja inovacijskim procesima

Javne akademske institucije su prepoznate kao akter sposoban da podstakne preduzetničke ekosisteme da transformišu poslovanje sektora i ojačati opšte blagostanje kroz održivo preduzetništvo. Poboljšanje odnosa između akademskog i neakademskog sektora u zemljama širenja će se postići primjenom praksi za sticanje koristi uz opravdanje održivosti...

Broj projekta 1254006
Status Aktivan
Tip projekta Horizont Evropa
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Saša Petković
Projektni tim Vanja Topić-Gajić
Nataša Petković
doc. Anđela Pepić
Biljana Đukić
prof. dr Branka Topić-Pavković
doc. Ljubiša Mićić, ma
Branka Stanković
Milan Damjanović
prof. dr Milenko Krajišnik
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.07.2023.
Završetak projekta 30.04.2027.
Vrijednost projekta 825898.0 BAM

Podrška implementaciji COST akcije CA19130, Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry

Finansijski sektor je najveći korisnik digitalnih tehnologija i glavni pokretač digitalne transformacije ekonomije. Finansijska tehnologija (FinTech) ima za cilj da se takmiči i podržava uspostavljenu finansijsku industriju u pružanju finansijskih usluga. Na globalnom nivou, više od 100 milijardi dolara investicija je uloženo u FinTech kompanije i veštačku inteligenciju (AI) od 2010. godine i nastavlja da znatno raste...

Broj projekta 1254003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Igor Todorović
Projektni tim Branka Stanković
prof. dr Jelena Poljašević
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM