Navigacija

Milica Jaguzović
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
051/339-008
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za računarske i informatičke nauke
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) asistent 25. novembar 2021.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C09MNS523 Metodika nastave računarstva

Bibliografija

Radovi sa skupova

  On similarity of PPI subnetworks induced by important proteins: A case study

  Naučni skup 22nd International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), Jahorina, Republika Srpska, BiH
  DOI 10.1109/INFOTEH57020.2023.10094129
  Godina 2023
  Autori Milica Jaguzović, Nenad Vilendečić, Milana Grbić i Dragan Matić
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10094129

  Identification of protein complexes by overlapping community detection algorithms: A comparative study

  Naučni skup 21th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH53737.2022.9751314
  Godina 2022
  Autori Milica Jaguzović, Milana Grbić, Marko Đukanović i Dragan Matić
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9751314

Projekti

Analiza bioloških mreža metodama mašinskog učenja

Projekat "Analiza bioloških mreža metodama mašinskog učenja" ima za cilj istraživanje i razvoj novih metoda za analizu bioloških mreža korišćenjem tehnika mašinskog učenja. Istraživanje je fokusirano na probleme u oblasti bioinformatike i računarske biologije, a poseban akcenat će biti stavljen na razvoj i primjenu algoritama koji mogu efikasno da obrade i analiziraju kompleksne biološke podatke predstavljene biološkim mrežama. ..

Broj projekta 1259087
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milana Grbić
Projektni tim prof. dr Duško Bogdanić
doc. dr Marko Đukanović
mr Tatjana Zec
prof. dr Dragan Matić
Nenad Vilendečić
Milan Predojević, ma
Milica Jaguzović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 01.04.2025.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM

Realizacija COST akcije Non - globular proteins in the era of Machine Learning

Cilj projekta je podrška realizaciji COST akcije Non - globular proteins in the era of Machine Learning (ML4NGP) CA21160 i realizacija pratećih aktivnosti.

Broj projekta 1259077
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Milana Grbić
Projektni tim Nenad Vilendečić
prof. dr Dragan Matić
Milica Jaguzović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2023.
Završetak projekta 05.12.2023.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM