Navigacija

Zvjezdana Kisin

Projekti

Modifikacija procesa proizvodnje medovine od različitih vrsta meda sa područja Republike Srpske u cilju poboljšanja njenih funkcionalnih svojstava

Medovina je tradicionalno piće sa 8-18% (v/v) etanola. Jedan od najbitnijih koraka u proizvodnji medovine je redukcija broja mikroorganizama u rastvoru meda...

Broj projekta 1251103
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Savić
Projektni tim doc. dr Ivan Samelak
dr Milenko Blesić
Dragiša Savić
Aleksandra Ranitović
prof. dr Pero Sailović
Maja Milijaš, ma
Dijana Maletić
Zvjezdana Kisin
Igor Pečanac
prof. dr Saša Papuga
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 12.04.2021.
Vrijednost projekta 15261.0 BAM