Navigacija

Biljana Pećanin
asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051434360
Katedre
  • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za opštu fiziku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta fizika asistent 29. septembar 2022.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B01102 Tehnička fizika I
B01123 Tehnička fizika I
B01202 Tehnička fizika II
B01223 Tehnička fizika II
B31102 Tehnička fizika
B31122 Tehnička fizika

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07FOS374 Optika
1C07FOS378 Metode mjerenja
1C10TNS318 Fizika 1
1C16HOS318 Fizika 1
1C16HOS319 Fizika 2
1C19FNS012 Metode mjerenja
1C19FNS016 Optika

Projekti

Dielektrične osobine polimernih kompozita

Kondenzatori predstavljaju jedan od najbitnijih elektronskih elemenata koji je prisutan u skoro svakom elektronskom uređaju. Pronalaženje jeftinijih, efikasnijih i pri tome ekološki prihvatljivijih kondenzatora danas je imperative velikog broja razvojno-naučnih centara. Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija polimernih kompozita i nanokompozita sa stroncijum titanatom kao puniocem. Očekuje se da dielektrične osobine ovih kompozita značajno zavise od koncentracije punioca, veličine čestica punioca...

Broj projekta 1251180
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Blanka Škipina
Projektni tim doc. dr Miroslav Dragić
prof. dr Saša Papuga
prof. dr Dragana Grujić
Branka Ružičić
Biljana Pećanin
Slavica Maletić
doc. dr Zoran Popović
Duško Dudić
Dragana Cerović
Dijana Đukić
Đorđe Vujčić, ma
Nebojša Suvajčević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 01.12.2024.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM

Fazno promjenljivi materijali i bentoniti u antimikrobnoj obradi tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice (plijesni). To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature jer proteini kod keratinskih vlakana i ugljikohidrati kod celuloznih vlakana (pamuk) služe kao hrana i izvor energije mikroorganizmima...

Broj projekta 1251179
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Biljana Pećanin
prof. dr Saša Papuga
doc. dr Ljilja Šikman
Sara Lakić, ma
prof. dr Aleksandar Savić
Branka Ružičić
Jovana Milanović
dr Matejka Bizjak
Đorđe Vujčić, ma
dr Andreja Rudolf
mr Ana Velemir
Mitja Kolar
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
doc. dr Blanka Škipina
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM

Fazno promjenljivi materijali (PCM-s) u antimikrobnoj obradi tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

U današnje vrijeme su sve veći zahtjevi potrošača u pogledu udobnosti odjeće i funkcionalnih svojstava, a među njima su i zahtjevi za antimikrobnim svojstvima koji su veoma strogi, kada se radi o odjeći koja se koristi u medicini i sportu. Sportisti su u toku obavljanja svojih aktivnosti izloženi velikom opterećenju, što za posljedicu ima izlučivanje znatnih količina znoja koji je neophodan za toplotnu regulaciju tijela. Ukoliko opterećenje duže traje utoliko je izloženost negativnom uticaju znoja na kožu veća...

Broj projekta 1251172
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim mr Ana Velemir
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Đorđe Vujčić, ma
doc. dr Miroslav Dragić
Sara Lakić, ma
Biljana Pećanin
prof. dr Aleksandar Savić
prof. dr Saša Papuga
Branka Ružičić
doc. dr Blanka Škipina
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Sinteza i karakterizacija polimernih i tekstilnih kompozita i nanokompozita visoke dielektrične permitivnosti

Polimerni kompoziti i nanokompoziti danas se intenzivno istražuju. Razlog velikog interesovanja istraživača za polimerne kompozite su brojne dobre osobine ovih materijala, među kojima je i visoka sposobnost za skladišteje energije. Ovo svojstvo polimernih kompozita sugeriše da bi se oni mogli da zamjene keramičke kondenzatore, koji su trenutno najzastupljeniji na tržištu. Iako keramički kondenzatori imaju niz dobrih osobina, problemi sa mehaničkim osobinama i niskom dielektričnom...

Broj projekta 1251170
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Blanka Škipina
Projektni tim prof. dr Radovan Kukobat
prof. dr Aleksandar Savić
Biljana Pećanin
prof. dr Saša Papuga
prof. dr Dragana Grujić
doc. dr Miroslav Dragić
Đorđe Vujčić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM