Navigacija

Branka Ružičić
asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok 162
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Grafičke tehnologije asistent 26. decembar 2019.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B34726 Nauka o boji
B52304 Uvod u grafičke tehnologije
B52322 Uvod u grafičke tehnologije
B52401 Reprodukciona tehnika
B52402 Grafički procesi
B52421 Grafički procesi
B52423 Multimediji
B53501 Tehnike štampe
B53504 Multimediji
B53521 Reprodukciona tehnika
B53522 Tehnike štampe
B53602 Grafički sistemi
B53603 Grafički standardi
B53623 Grafički sistemi
B54822 Grafički standardi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The effect of washing temperature and number of washing cycles on the quality of screen printed textiles materials

  Časopis BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS
  Godina 2017
  Autori Nemanja Kašiković, Mladen Stančić, Iskren Spiridonov, Dragoljub Novaković, Rastko Milošević, Dragana Grujić i Branka Ružičić
  Volumen 49
  Broj L
  Strana od 130
  Strana do 139

Radovi sa skupova

  Influence of inkjet print parameters on thermal resistance of printed knitwears

  Naučni skup X International symposium on graphic engineering and design, GRID
  DOI https://doi.org/10.24867/GRID-2020-p49
  Publikacija Proceedings of the X International symposium on graphic engineering and design
  Godina 2020
  Autori Mladen Stančić, Branka Ružičić, Đorđe Vujčić, Dragana Grujić, Miroslav Dragić i Bojan Janković
  Strana od 437
  Strana do 442
  Veb adresa https://www.grid.uns.ac.rs/symposium/download/2020/49.pdf

  Impact of print parameters on water retention value of printed knitwear

  Naučni skup XII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija Conference proceedings book, ISBN 978-99938-54-74-6
  Godina 2018
  Autori Mladen Stančić, Đorđe Vujčić i Branka Ružičić
  Strana od 617
  Strana do 625

  Dependence of thermal conductivity and heat retention ability of fabrics from digital print parameters

  Naučni skup IX International symposium on graphic engineering and design, GRID
  Publikacija Conference proceedings book, ISBN 978-86-6022-115-7
  Godina 2018
  Autori Mladen Stančić, Branka Ružičić, Đorđe Vujčić i Dragana Grujić
  Strana od 205
  Strana do 211

Projekti

UV zaštita antimikrobno obrađenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Na osnovu postavljenih hipoteza i ciljeva projekta doći će se do novih saznanja o uticaju vrste antimikrobnog sredstva za obradu (vodeni i alkoholni ekstrakati ljekovitih biljaka, eterična ulja), načina antimikrobne obrade (bojenje postupkom ultrazvučnog disergovanja, metoda iscrpljenja kupatila i sito štampa) i količine nanesenog sredstva na tekstilni materijal na termofiziološku udobnost sportske odjeće...

Broj projekta 1251139
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Branko Neral
Jovana Milanović
Goran Poprić
mr Ana Velemir
prof. dr Nemanja Kašiković
Dušan Popović
prof. dr Aleksandar Savić
Nermin Bahtić
doc. dr Blanka Škipina
Snježana Stanković
Vesna Ivanović, ma
Maja Stojković, ma
Mitja Kolar
Đorđe Vujčić, ma
Branka Ružičić
prof. dr Mladen Stančić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 34000.0 BAM

Mikrokapsulacija i ultrazvučno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice. To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature. Veće količine mikroorganizama na tekstilnom materijalu djeluju kao prljavština, izazivaju neugodan miris, gubitak boje, smanjenje čvrstoće...

Broj projekta 1251106
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Vesna Ivanović, ma
Goran Poprić
Ivana Dojčinović
prof. dr Simona Jevšnik
Mitja Kolar
Dušan Popović
prof. dr Aleksandar Savić
Branka Ružičić
mr Ana Velemir
Maja Katić, ma
prof. dr Mladen Stančić
Snježana Stanković
Đorđe Vujčić, ma
prof. dr Svjetlana Janjić
Nermin Bahtić
Branko Neral
prof. dr Nemanja Kašiković
Jovana Milanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 30.04.2020.
Vrijednost projekta 33400.0 BAM

Mikrokapsulacija ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Mikrokapsulacija je tehnika kojom se određene materije oblažu polimernim materijalom i na taj način odvajaju od okolnog medijuma. Mikrokapsule su veličine od 1-1000 µm, odnosno u intervalu veličina između nanokapsula (1 mm). ..

Broj projekta 1251102
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Maja Stojković, ma
Branka Ružičić
prof. dr Aleksandar Savić
Đorđe Vujčić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM