Navigacija

Nebojša Suvajčević
asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/434-360
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Industrijsko inženjerstvo i menadžment asistent 30. mart 2023.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B13523 Upravljanje proizvodnim sistemima
B13631 Upravljanje sistemom kvaliteta
B23524 Upravljanje proizvodnim sistemima
B23525 Upravljanje industrijskim sistemima
B31124 Osnovi mašinstva
B34721 Projektovanje proizvodnih sistema
B34824 Organizacija proizvodnje
B34825 Menadžment proizvodnje
B52422 Dizajn prostornih oblika

Projekti

Dielektrične osobine polimernih kompozita

Kondenzatori predstavljaju jedan od najbitnijih elektronskih elemenata koji je prisutan u skoro svakom elektronskom uređaju. Pronalaženje jeftinijih, efikasnijih i pri tome ekološki prihvatljivijih kondenzatora danas je imperative velikog broja razvojno-naučnih centara. Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija polimernih kompozita i nanokompozita sa stroncijum titanatom kao puniocem. Očekuje se da dielektrične osobine ovih kompozita značajno zavise od koncentracije punioca, veličine čestica punioca...

Broj projekta 1251180
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Blanka Škipina
Projektni tim Đorđe Vujčić, ma
prof. dr Dragana Grujić
doc. dr Miroslav Dragić
doc. dr Zoran Popović
Dijana Đukić
Biljana Pećanin
Nebojša Suvajčević
Dragana Cerović
Slavica Maletić
prof. dr Saša Papuga
Branka Ružičić
Duško Dudić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 01.12.2024.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM