Navigacija

Dijana Đukić
viši asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
051/433-000 lokal 148
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za opštu fiziku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta fizika viši asistent 27. avgust 2020.

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Relative differential cross sections for elastic electron scattering from triethyl phosphate

  Naučni skup International Conference on Applied Sciences (ICAS 2018)
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2018
  Autori Jelena Vuković, Bratislav Marinković, Dijana Đeorđić i Jelena Maljković
  Strana od 48
  Strana do 48

Projekti

Dielektrične osobine polimernih kompozita

Kondenzatori predstavljaju jedan od najbitnijih elektronskih elemenata koji je prisutan u skoro svakom elektronskom uređaju. Pronalaženje jeftinijih, efikasnijih i pri tome ekološki prihvatljivijih kondenzatora danas je imperative velikog broja razvojno-naučnih centara. Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija polimernih kompozita i nanokompozita sa stroncijum titanatom kao puniocem. Očekuje se da dielektrične osobine ovih kompozita značajno zavise od koncentracije punioca, veličine čestica punioca...

Broj projekta 1251180
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Blanka Škipina
Projektni tim Dijana Đukić
doc. dr Miroslav Dragić
Duško Dudić
prof. dr Saša Papuga
Dragana Cerović
prof. dr Dragana Grujić
Branka Ružičić
Đorđe Vujčić, ma
Slavica Maletić
Nebojša Suvajčević
Biljana Pećanin
doc. dr Zoran Popović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 01.12.2024.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM

Elastično rasijanje elektrona na atomu bizmuta i molekulu trietil fosfata

Cilj projekta je mjerenje diferencijalnih presjeka za elastično rasijanje elektrona na atomu bizmuta i molekulu trimetil fosfata. U mjerenjima se za obe mete koristi metod ukrštenih mlazeva. Koriste se dva uređaja, elektronski spektrometri ESMA i UGRA. Spektrometri se nalaze u Institutu za fiziku u Beogradu. Eksperimentalno istraživanje interakcije između elektrona i atoma bizmuta daje moguće odgovore...

Broj projekta 1259028
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac dr Branko Predojević
Projektni tim Stefan Ivanović
Jelena Miljković
Jelena Vukalović, ma
doc. dr Nemanja Rakić
Dijana Đukić
Bojan Pavičar
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.10.2018.
Završetak projekta 02.06.2020.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM