Navigacija

Đorđe Vujčić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/465-032
Katedre
 • Tehnološki fakultet - Katedra za grafičko inženjerstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Grafičke tehnologije viši asistent 23. septembar 2021.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M41003 Digitalna štampa
M41004 Grafički dizajn ambalaže
M41005 Dizajn industrijskih proizvoda
M41006 Projektovanje grafičkih proizvoda
Akademske studije prvog ciklusa
B34826 Industrijski dizajn
B51222 Osnovni principi oblikovanja grafičkih proizvoda
B52404 Pismo i tipografija
B53502 Završna grafička obrada
B53505 Vizuelne komunikacije
B53506 Dizajn grafičkih proizvoda
B53522 Tehnike štampe
B53524 Grafičke komunikacije
B53601 Štamparske forme
B53621 Štamparske forme
B53622 Završna grafička obrada
B54721 Grafička ambalaža
B54724 Vizuelne komunikacije
B54725 Dizajn grafičkih proizvoda

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C10TNS1003 Grafički dizajn

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The influence of inkjet print parameters on warm/cool feeling and air permeability of printed textile substrates

  DOI https://doi.org/10.1108/IJCST-02-2022-0025
  Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF CLOTHING SCIENCE AND TECHNOLOGY
  Godina 2023
  Autori Mladen Stančić, Dragana Grujić, Nemanja Kašiković, Branka Ružičić i Đorđe Vujčić
  Volumen 35
  Broj 1
  Strana od 48
  Strana do 66
  Veb adresa https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJCST-02-2022-0025/full/html

  UV ink-jet printed braille: a review on the state of the art

  DOI 10.1108/PRT-03-2020-0022
  Časopis PIGMENT & RESIN TECHNOLOGY
  Godina 2020
  Autori Đorđe Vujčić, Nemanja Kašiković, Mladen Stančić, Igor Majnarić i Dragoljub Novaković
  Volumen ahead-of-print
  Broj ahead-of-print
  Strana od ahead-of-print
  Strana do ahead-of-print

  The Effect of Washing Treatment anf Washing Temperature on Print Quality of Screen Printed Cotton Knitted Fabrics

  DOI 10.7216/1300759920182511203
  Časopis Tekstil ve mühendis
  Godina 2018
  Autori Đorđe Vujčić, Branka Ružičić i Dragana Grujić
  Volumen 25
  Broj 112
  Strana od 303
  Strana do 312
  Veb adresa www.tekstilvemuhendis.org.tr

  The influence of washing treatment and macro non-uniformity on color reproduction of screen printed cotton knitted fabrics

  Časopis Journal of Chemical Technology and Metallurgy
  Godina 2017
  Autori Đorđe Vujčić i Branka Ružičić
  Volumen 52
  Broj 5
  Strana od 825
  Strana do 835
  Veb adresa https://journal.uctm.edu/node/j2017-5/7-17-56_Dodre_p_825-835.pdf

  The influence of printing substrate on macro non-uniformity and line reproduction quality of imprints printed with electrophotographic process

  DOI http://doi.org/10.24867/JGED-2016-2-031
  Časopis Journal of Graphic Engineering and Design
  Godina 2016
  Autori Đorđe Vujčić i Branka Ružičić
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 31
  Strana do 37
  Veb adresa https://www.grid.uns.ac.rs/jged/download/v7n2/jged_v7_n2_p4.pdf

Radovi sa skupova

  Enhancement of macro-uniformity of copper(I) oxide printed linen fabrics by addition of Pinus Sylvestris L. plant extract

  Naučni skup 11th international symposium on Graphic Engineering and Design
  DOI https://doi.org/10.24867/GRID-2022-p83
  Publikacija Proceedings
  Godina 2022
  Autori Branka Ružičić, Dragana Grujić, Blanka Škipina, Mladen Stančić, Đorđe Vujčić i Miroslav Dragić
  Strana od 755
  Strana do 759
  Veb adresa https://www.grid.uns.ac.rs/symposium/download/2022/83.pdf

  Influence of the substrate on the permanence of printing ink

  Naučni skup XIV International scientific conference of chemists, technologists and enviromentalists of Republic of Srpska
  Publikacija Proceedings
  Godina 2022
  Autori Branka Ružičić, Mladen Stančić, Đorđe Vujčić i Milijana Milić
  Strana od 190
  Strana do 193
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/home/digital-library/proceedings/

  Influence of inkjet print parameters on thermal resistance of printed knitwears

  Naučni skup X International symposium on graphic engineering and design, GRID
  DOI https://doi.org/10.24867/GRID-2020-p49
  Publikacija Proceedings of the X International symposium on graphic engineering and design
  Godina 2020
  Autori Mladen Stančić, Branka Ružičić, Đorđe Vujčić, Dragana Grujić, Miroslav Dragić i Bojan Janković
  Strana od 437
  Strana do 442
  Veb adresa https://www.grid.uns.ac.rs/symposium/download/2020/49.pdf

  Influence of cyan ink on water vapour resistance of inkjet printed textile substrate

  Naučni skup XIII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija XIII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska- Book of Proceedings, ISBN 978-99938-54-90-6
  Godina 2020
  Autori Mladen Stančić, Branka Ružičić, Đorđe Vujčić, Nemanja Kašiković i Bojan Janković
  Strana od 220
  Strana do 227

  Uticaj parametara štampe na sposobnost zadržavanja vode štampanih pletenina

  Naučni skup XII conference of chemists, technologists and environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija Proceedings
  Godina 2018
  Autori Mladen Stančić, Đorđe Vujčić, Branka Ružičić i Dragana Grujić
  Strana od 617
  Strana do 625
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/

  Dependence of thermal conductivity and heat retention ability of fabrics from digital print parameters

  Naučni skup IX International symposium on graphic engineering and design, GRID
  Publikacija Conference proceedings book, ISBN 978-86-6022-115-7
  Godina 2018
  Autori Mladen Stančić, Branka Ružičić, Đorđe Vujčić i Dragana Grujić
  Strana od 205
  Strana do 211

  Impact of print parameters on air permeability of printed knitwear

  Naučni skup VIII International Symposium on Graphic Engineering and Design GRID
  Publikacija Proceedings
  Godina 2016
  Autori Mladen Stančić, Dragana Grujić, Branka Ružičić, Miloš Sorak, Miroslav Dragić i Đorđe Vujčić
  Strana od 247
  Strana do 254
  Veb adresa https://www.grid.uns.ac.rs/symposium/enzbornik2016.html

  IMPACT OF PRINT PARAMETERS ON AIR PERMEABILITY OF PRINTED KNITWEAR

  Naučni skup 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GRAPHIC ENGINEERING AND DESIGN
  Publikacija Proceedings - The Eighth International Symposium GRID 2016; ISBN 978-86-78928-67-3
  Godina 2016
  Autori Mladen Stančić, Dragana Grujić, Branka Ružičić, Miloš Sorak, Miroslav Dragić i Đorđe Vujčić
  Strana od 247
  Strana do 254
  Veb adresa http://www.grid.uns.ac.rs/symposium/zbornici.html

Projekti

Dielektrične osobine polimernih kompozita

Kondenzatori predstavljaju jedan od najbitnijih elektronskih elemenata koji je prisutan u skoro svakom elektronskom uređaju. Pronalaženje jeftinijih, efikasnijih i pri tome ekološki prihvatljivijih kondenzatora danas je imperative velikog broja razvojno-naučnih centara. Cilj ovog projekta je sinteza i karakterizacija polimernih kompozita i nanokompozita sa stroncijum titanatom kao puniocem. Očekuje se da dielektrične osobine ovih kompozita značajno zavise od koncentracije punioca, veličine čestica punioca...

Broj projekta 1251180
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Blanka Škipina
Projektni tim doc. dr Miroslav Dragić
Dragana Cerović
Slavica Maletić
prof. dr Saša Papuga
prof. dr Dragana Grujić
Đorđe Vujčić, ma
Nebojša Suvajčević
Duško Dudić
Dijana Đukić
doc. dr Zoran Popović
Biljana Pećanin
Branka Ružičić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 01.12.2024.
Vrijednost projekta 5500.0 BAM

Fazno promjenljivi materijali i bentoniti u antimikrobnoj obradi tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice (plijesni). To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature jer proteini kod keratinskih vlakana i ugljikohidrati kod celuloznih vlakana (pamuk) služe kao hrana i izvor energije mikroorganizmima...

Broj projekta 1251179
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim doc. dr Blanka Škipina
prof. dr Aleksandar Savić
dr Andreja Rudolf
Đorđe Vujčić, ma
Sara Lakić, ma
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Biljana Pećanin
Jovana Milanović
mr Ana Velemir
prof. dr Saša Papuga
Branka Ružičić
Mitja Kolar
doc. dr Ljilja Šikman
dr Matejka Bizjak
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM

Fazno promjenljivi materijali (PCM-s) u antimikrobnoj obradi tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

U današnje vrijeme su sve veći zahtjevi potrošača u pogledu udobnosti odjeće i funkcionalnih svojstava, a među njima su i zahtjevi za antimikrobnim svojstvima koji su veoma strogi, kada se radi o odjeći koja se koristi u medicini i sportu. Sportisti su u toku obavljanja svojih aktivnosti izloženi velikom opterećenju, što za posljedicu ima izlučivanje znatnih količina znoja koji je neophodan za toplotnu regulaciju tijela. Ukoliko opterećenje duže traje utoliko je izloženost negativnom uticaju znoja na kožu veća...

Broj projekta 1251172
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
mr Ana Velemir
prof. dr Saša Papuga
Biljana Pećanin
doc. dr Blanka Škipina
Đorđe Vujčić, ma
Sara Lakić, ma
prof. dr Aleksandar Savić
doc. dr Miroslav Dragić
Branka Ružičić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Sinteza i karakterizacija polimernih i tekstilnih kompozita i nanokompozita visoke dielektrične permitivnosti

Polimerni kompoziti i nanokompoziti danas se intenzivno istražuju. Razlog velikog interesovanja istraživača za polimerne kompozite su brojne dobre osobine ovih materijala, među kojima je i visoka sposobnost za skladišteje energije. Ovo svojstvo polimernih kompozita sugeriše da bi se oni mogli da zamjene keramičke kondenzatore, koji su trenutno najzastupljeniji na tržištu. Iako keramički kondenzatori imaju niz dobrih osobina, problemi sa mehaničkim osobinama i niskom dielektričnom...

Broj projekta 1251170
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac doc. dr Blanka Škipina
Projektni tim prof. dr Saša Papuga
Đorđe Vujčić, ma
prof. dr Aleksandar Savić
prof. dr Radovan Kukobat
Biljana Pećanin
doc. dr Miroslav Dragić
prof. dr Dragana Grujić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

Digitalni pristup izradi ekološki prihvatljive ambalaže

Ambalaža je neophodna za sve industrijske grane. Ona predstavlja prvi i dominantan kontakt kupca sa svakim proizvodom ...

Broj projekta 1251150
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Mladen Stančić
Projektni tim Sara Pelkić
doc. dr Miroslav Dragić
Branka Ružičić
Đorđe Vujčić, ma
prof. dr Sandra Dedijer
prof. dr Dragoljub Novaković
dr Nemanja Kašiković
David Radanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 18.03.2024.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

UV zaštita antimikrobno obrađenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Na osnovu postavljenih hipoteza i ciljeva projekta doći će se do novih saznanja o uticaju vrste antimikrobnog sredstva za obradu (vodeni i alkoholni ekstrakati ljekovitih biljaka, eterična ulja), načina antimikrobne obrade (bojenje postupkom ultrazvučnog disergovanja, metoda iscrpljenja kupatila i sito štampa) i količine nanesenog sredstva na tekstilni materijal na termofiziološku udobnost sportske odjeće...

Broj projekta 1251139
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Mitja Kolar
prof. dr Mladen Stančić
dr Nemanja Kašiković
Dušan Popović
Maja Milijaš, ma
prof. dr Aleksandar Savić
Jovana Milanović
Branko Neral
Snježana Stanković
doc. dr Blanka Škipina
Goran Poprić
Đorđe Vujčić, ma
mr Ana Velemir
Nermin Bahtić
Vesna Ivanović, ma
Branka Ružičić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 01.10.2022.
Vrijednost projekta 34000.0 BAM

Mikrokapsulacija i ultrazvučno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice. To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature. Veće količine mikroorganizama na tekstilnom materijalu djeluju kao prljavština, izazivaju neugodan miris, gubitak boje, smanjenje čvrstoće...

Broj projekta 1251106
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim dr Nemanja Kašiković
mr Ana Velemir
prof. dr Mladen Stančić
Vesna Ivanović, ma
Nermin Bahtić
Maja Katić, ma
Snježana Stanković
prof. dr Aleksandar Savić
Goran Poprić
Branka Ružičić
Branko Neral
Mitja Kolar
Dušan Popović
prof. dr Svjetlana Janjić
prof. dr Simona Jevšnik
Jovana Milanović
Đorđe Vujčić, ma
Ivana Dojčinović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 07.09.2021.
Vrijednost projekta 33400.0 BAM

Mikrokapsulacija ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Mikrokapsulacija je tehnika kojom se određene materije oblažu polimernim materijalom i na taj način odvajaju od okolnog medijuma. Mikrokapsule su veličine od 1-1000 µm, odnosno u intervalu veličina između nanokapsula (1 mm). ..

Broj projekta 1251102
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim prof. dr Aleksandar Savić
Đorđe Vujčić, ma
Branka Ružičić
Maja Milijaš, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 13.01.2023.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM