Navigacija

Romanela Lajić
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-824
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet - Katedra za opštu elektrotehniku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta elektrotehnika asistent 24. decembar 2020.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2226 Osnovi elektrotehnike 1
2234 Osnovi elektrotehnike 2
2243 Kola i signali
2310 Teorija električnih kola
2311 Signali i sistemi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Speed Control of BLDC Motor with Ripple Effect Reduction Using Recurrent Wavelet Neural Networks

  DOI 10.7251/IJEEC2202057L
  Časopis International Journal of Electrical Engineering and Computing
  Godina 2022
  Autori Romanela Lajić i Petar Matić
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 57
  Strana do 64

Radovi sa skupova

  Digital Position Control System With a BLDC Motor Using Field Oriented Control

  Naučni skup 2023 22nd International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH57020.2023.10094070
  Publikacija IEEE
  Godina 2023
  Autori Romanela Lajić i Petar Matić

  Generating Synthetic Hourly Solar Radiation Sequences Using Generative Adversarial Networks

  Naučni skup International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2021
  Publikacija Proceedings of the 30th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2021
  Godina 2021
  Autori Romanela Lajić, Čedomir Zeljković i Vladimir Risojević
  Strana od 193
  Strana do 196
  Veb adresa https://erk.fe.uni-lj.si/2021/program.php

  Digitalno upravljanje elektromotornim pogonom sa BLDC motorom

  Naučni skup 2021 20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2021
  Autori Romanela Lajić

Projekti

Mašinsko učenje u rubnom računarstvu

U projektovanju i implementaciji sistema za obradu i analizu signala i podataka, te federativno obučavanje modela mašinskog učenja zasnovanih na mikroračunarskim sistemima ili FPGA se mora voditi računa o mnogim suprotstavljenim parametrima kao što su: procesna moć, količina raspoloživog memorijskog prostora, propusni opseg mreže, potrošnja energije, itd. Zbog toga je projektovanje i implementacija ovakvih sistema nužno proces u kojem se nastoji...

Broj projekta 1255028
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Risojević
Projektni tim Vedran Jovanović, ma
Vladan Stojnić
Vanja Kitić
Romanela Lajić
prof. dr Mitar Simić
doc. dr Slavica Gajić
prof. dr Zdenka Babić
Početak realizacije 01.06.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM