Navigacija

Dajana Dimitrić
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta elektrotehnika asistent 22. decembar 2022.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2226 Osnovi elektrotehnike 1
2234 Osnovi elektrotehnike 2
2244 Električna mjerenja
2312 Elektromagnetika

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Nearest Neighbor Based Out-o-Distribution Detection in Remote Sensing Scene Classification

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA 2023
  DOI 10.1109/INFOTEH57020.2023.10094135
  Godina 2023
  Autori Dajana Dimitrić, Vladimir Risojević i Mitar Simić
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/10094135

Projekti

Metodi za analizu signala zasnovani na mašinskom učenju

Glavni cilj projekta je pronalaženje efektivnih i efikasnih pristupa i razvoj metoda za analizu signala i slike zasnovanih na primjeni mašinskog učenja. Projektnim aktivnostima je predviđeno da se pronađu odgovori na pitanja oko adekvatnog izbora modela, potrebne količine podataka za obučavanje modela, izbora efikasne tehnike obučavanja, te pronalaska efikasnog načina da se obučeni model iskoristi za analizu novih uzoraka signala.

Broj projekta 1255042
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Slavica Gajić
Projektni tim Velibor Đalić, ma
prof. dr Zdenka Babić
prof. dr Vladimir Risojević
Dajana Dimitrić
Romanela Lajić
Vedran Jovanović, ma
Milan Medić
prof. dr Mitar Simić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.01.2025.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM