Navigacija

Marko Romić, ma
asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 11

051/339-025
Katedre
 • Pravni fakultet - Katedra za upravno, radno i socijalno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Upravno pravo i uprava asistent 7. jul 2022.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS07UPP Upravno pravo (opšti i posebni dio)
OS07UPU Upravni postupak i upravni spor
OS11JAU Javna uprava
OS11PUP Posebni upravni postupci

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
SR20-36 Upravno pravo

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK17OUPBP Osnove upravnog i policijsko-bezbjednosnog prava
OBK20JVP Javna uprava
OBK20OUPP Osnove upravnog i policijskog prava

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Uloga organa državne uprave u ostvarivanju slobode vjeroispovijesti

  Naučni skup Savremeno državno-crkveno pravo - Uprednopravni izazovi i nacionalne perspektive
  DOI 10.56461/ZR_23. SDCP.
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa
  Godina 2023
  Autori Nevenko Vranješ, Bojan Vlaški i Marko Romić
  Strana od 135
  Strana do 166