Navigacija

dr Andreja Rudolf

Projekti

Fazno promjenljivi materijali i bentoniti u antimikrobnoj obradi tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice (plijesni). To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature jer proteini kod keratinskih vlakana i ugljikohidrati kod celuloznih vlakana (pamuk) služe kao hrana i izvor energije mikroorganizmima...

Broj projekta 1251179
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
doc. dr Blanka Škipina
Jovana Milanović
prof. dr Saša Papuga
Sara Lakić, ma
Mitja Kolar
Branka Ružičić
Đorđe Vujčić, ma
doc. dr Ljilja Šikman
dr Andreja Rudolf
mr Ana Velemir
dr Matejka Bizjak
Biljana Pećanin
prof. dr Aleksandar Savić
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM