Navigacija

Mitja Kolar

Projekti

Fazno promjenljivi materijali i bentoniti u antimikrobnoj obradi tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice (plijesni). To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature jer proteini kod keratinskih vlakana i ugljikohidrati kod celuloznih vlakana (pamuk) služe kao hrana i izvor energije mikroorganizmima...

Broj projekta 1251179
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim doc. dr Blanka Škipina
prof. dr Aleksandar Savić
dr Andreja Rudolf
Đorđe Vujčić, ma
Sara Lakić, ma
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Biljana Pećanin
Jovana Milanović
mr Ana Velemir
prof. dr Saša Papuga
Branka Ružičić
Mitja Kolar
doc. dr Ljilja Šikman
dr Matejka Bizjak
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM

Ultrazvučna i mikrotalasna obrada različitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola

Cilj ovog projekta je da istraži mogućnost upotrebe ultrazvuka i mikrotralasa, zajedno sa izradom matematičkih modela i optimizacijom procesa, radi unaprjeđenja tehnologije dobijanja bioetanola, kao alternative fosilnim gorivima. To bi, pored ekonomske, imalo i značajnu...

Broj projekta 1251140
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Savić
Projektni tim Igor Pečanac
Jelena Račić
doc. dr Darko Bodroža
prof. dr Dragana Grujić
Jovana Milanović
Maja Milijaš, ma
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
prof. dr Saša Papuga
Mitja Kolar
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 28.09.2022.
Vrijednost projekta 26500.0 BAM

UV zaštita antimikrobno obrađenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Na osnovu postavljenih hipoteza i ciljeva projekta doći će se do novih saznanja o uticaju vrste antimikrobnog sredstva za obradu (vodeni i alkoholni ekstrakati ljekovitih biljaka, eterična ulja), načina antimikrobne obrade (bojenje postupkom ultrazvučnog disergovanja, metoda iscrpljenja kupatila i sito štampa) i količine nanesenog sredstva na tekstilni materijal na termofiziološku udobnost sportske odjeće...

Broj projekta 1251139
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Mitja Kolar
prof. dr Mladen Stančić
dr Nemanja Kašiković
Dušan Popović
Maja Milijaš, ma
prof. dr Aleksandar Savić
Jovana Milanović
Branko Neral
Snježana Stanković
doc. dr Blanka Škipina
Goran Poprić
Đorđe Vujčić, ma
mr Ana Velemir
Nermin Bahtić
Vesna Ivanović, ma
Branka Ružičić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 01.10.2022.
Vrijednost projekta 34000.0 BAM

Mikrokapsulacija i ultrazvučno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice. To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature. Veće količine mikroorganizama na tekstilnom materijalu djeluju kao prljavština, izazivaju neugodan miris, gubitak boje, smanjenje čvrstoće...

Broj projekta 1251106
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim dr Nemanja Kašiković
mr Ana Velemir
prof. dr Mladen Stančić
Vesna Ivanović, ma
Nermin Bahtić
Maja Katić, ma
Snježana Stanković
prof. dr Aleksandar Savić
Goran Poprić
Branka Ružičić
Branko Neral
Mitja Kolar
Dušan Popović
prof. dr Svjetlana Janjić
prof. dr Simona Jevšnik
Jovana Milanović
Đorđe Vujčić, ma
Ivana Dojčinović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 07.09.2021.
Vrijednost projekta 33400.0 BAM