Navigacija

dr Matejka Bizjak

Projekti

Fazno promjenljivi materijali i bentoniti u antimikrobnoj obradi tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice (plijesni). To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature jer proteini kod keratinskih vlakana i ugljikohidrati kod celuloznih vlakana (pamuk) služe kao hrana i izvor energije mikroorganizmima...

Broj projekta 1251179
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Biljana Pećanin
prof. dr Saša Papuga
doc. dr Ljilja Šikman
Sara Lakić, ma
prof. dr Aleksandar Savić
Branka Ružičić
Jovana Milanović
dr Matejka Bizjak
Đorđe Vujčić, ma
dr Andreja Rudolf
mr Ana Velemir
Mitja Kolar
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
doc. dr Blanka Škipina
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM