Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Ultrazvučna i mikrotalasna obrada različitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci - LOT 4

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Ultrazvučna i mikrotalasna obrada različitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci - LOT 4. P...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Primjena naprednih elektrohemijskih procesa za tretman organskih polutanata“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci - LOT 3

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Primjena naprednih elektrohemijskih procesa za tretman organskih polutanata“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci - LOT 3. Prilog: obrazac re...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Baterije nove generacije-elektronska baterija“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci - LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Baterije nove generacije-elektronska baterija“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci - LOT 2. Prilog: obrazac realizacije ugovora - LOT 2.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „UV zaštita antimikrobno obrađenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci - LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „UV zaštita antimikrobno obrađenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka“ Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Banjoj Luci - LOT 1. Prilog: obrazac realiz...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke medicinskog namještaja za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke medicinskog namještaja za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga izrade protetskih radova za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga izrade protetskih radova za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  stomatoloških implantata, opreme i instrumenata za implantologiju za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  stomatoloških implantata, opreme i instrumenata za implantologiju za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka ...