Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija i laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka laboratorijskog materijala za radni zadatak 2 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija i laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka laboratorijskog materijala za radni zadatak 2 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija i laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka laboratorijskog materijala za radni zadatak 1 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija i laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka laboratorijskog materijala za radni zadatak 1 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija i laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka hemikalija za radni zadatak 2 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija i laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka hemikalija za radni zadatak 2 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci LOT...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija i laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka hemikalija za radni zadatak 1 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavkehemikalija i laboratorijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta – javna nabavka hemikalija za radni zadatak 1 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci LOT ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme u okviru realizacije Erazmus+ projekta LANDS Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme u okviru realizacije Erazmus+ projekta LANDS Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.  PRILOG: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

Besplatni kursevi stranih jezika

Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i 2019. godine organizuje besplatne kurseve stranih jezika. Ove godine biće organizovani kursevi engleskog, njemačkog, italijanskog, francuskog i ruskog jezika. Takođe, u ponudi je i krus srpskog jezika...

Projekcija filma i panel diskusija

Projekcija filma Preko svih granica, zakazana je u amfiteatru Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta UNIBL, za 23. januar 2019. godine s početkom u 18 časova. Pored projekcije, biće održana i panel diskusija ''Vrhunski sport-prednosti i mane''. Uč...