Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja gostujućih profesora i saradnika za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta UBL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja gostujućih profesora i saradnika za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.