Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke automatskog urezivača žlijeba na epruveti za ispitivanje žilavosti materijala za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke automatskog urezivača žlijeba na epruveti za ispitivanje žilavosti materijala za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke spremnika i korpi za otpad i smeće za potrebe provođenja projekta „Jačanje kapaciteta za upravljanje ambalažnim otpadom u zaštićenom području Univerzitetski grad“ Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke spremnika i korpi za otpad i smeće za potrebe provođenja projekta „Jačanje kapaciteta za upravljanje ambalažnim otpadom u zaštićenom području Univerzitetski grad“ Instituta za genetičke resurse Univerz...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke zaštitne obuće i odjeće za potrebe realizacije procesa akreditacije Laboratorije za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke zaštitne obuće i odjeće za potrebe realizacije procesa akreditacije Laboratorije za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci...

Posjeta profesorice iz Pekinga

Đin Ćiao, profesorica sa Univerziteta za međunarodne studije u Pekingu i Centra za izučavanje evropskih jezika i kultura, posjetila je 17. jula 2018. godine Univerzitet u Banjoj Luci, gdje se sastala sa  dr Milošem Šolajom,  profesorom na  Fakultetu poli...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske“ Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Stručna institucija za tehničke preglede vozila Republike Srpske“ Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke poljoprivredne mehanizacije za potrebe realizacije projekta "Urbana poljoprivreda" Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke poljoprivredne mehanizacije za potrebe realizacije projekta "Urbana poljoprivreda" Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora  

Značajan uspjeh Mješovitog hora

Mješoviti hor Univerziteta u Banjoj Luci, od 5. do 7. jula 2018. godine nastupio je na devetom Međunarodnom takmičenju mladih u Bratislavi i osvojio dvije prve nagrade i zlatne diplome. Hor je osvojio dvije prve nagrade i zlatne diplome u kategorijama...