Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Rektorata,  Šumarskog, Mašinskog i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Rektorata,  Šumarskog, Mašinskog i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača