Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke i isporuke računarske opreme (INTEL Core i7 6700K i dodatna oprema) za potrebe realizacije NORBOTECH projekta za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke i isporuke računarske opreme (INTEL Core i7 6700K i dodatna oprema) za potrebe realizacije NORBOTECH projekta za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizaci...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku JN građevinskog materijala za potrebe sanacije i rekonstrukcije objekta SŽS „Miruše“ u skladu sa potpisanim Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta UBL i Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke građevinskog materijala za potrebe sanacije i rekonstrukcije objekta Stara željeznička stanica „Miruše“ u skladu sa potpisanim Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog faku...

Akademik  Jasmina L. Vujić posjetila Univerzitet u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj Luci je dana 03.12.2015. godine bio domaćin uglednom svjetskom naučniku i stručnjaku iz oblasti nuklearnog inženjerstva, direktoru Centra za nuklearna istraživanja u Berkliju, te direktoru Konzorcijuma za nuklearnu nauku i bezbijednost...