Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku laboratorijske opreme u okviru realizacije projekta „Projektovanje i izrada linije za ispitivanje efikasnosti termalnih solarnih panela“ Mašinskog fakulteta UNIBL

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku laboratorijske opreme u okviru realizacije projekta „Projektovanje i izrada linije za ispitivanje efikasnosti termalnih solarnih panela“ Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac re...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke opreme - instrumenata za mjerenje za osavremenjivanje laboratorije Katedre za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta UNIBL

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke opreme - instrumenata za mjerenje za osavremenjivanje laboratorije Katedre za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Obrazac realizacije ugovora.  

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku i ugradnju materijala i opreme za naponsku instalaciju i IT mrežu na lokaciji Univerzitetskog kampusa za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta UNIBL

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku i ugradnju materijala i opreme za naponsku instalaciju i IT mrežu na lokaciji Univerzitetskog kampusa za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci PRILOG: Obrazac r...

Preminula doc. dr Dragana Lukajić

Docent Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci dr Dragana Lukajić preminula je 20. oktobra 2017. godine, u Banjoj Luci. Komemoracija povodom smrti dr Lukajić održaće se na Filološkom fakultetu u subotu 21.10. u 11.00 časova (uč. 7), a sahrana ...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke usluga zakupa satelita za emitovanje međunarodnog festivala "Eho Zlatnog viteza u Republici Srpskoj" za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke usluga zakupa satelita za emitovanje međunarodnog festivala "Eho Zlatnog viteza u Republici Srpskoj" za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Obrazac realizacije ugovora.