Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku anatomskih preparata – Human Brain Multiple Frontal Sections, Special Senses; Clavicle; Radius; Ulna; Fibula i Half pelvis za potrebe nesmetanog odvijanja procesa rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku anatomskih preparata – Human Brain Multiple Frontal Sections, Special Senses; Clavicle; Radius; Ulna; Fibula i Half pelvis za potrebe nesmetanog odvijanja procesa rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u B...