Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke trake za trčanje za sitne životinje sa pripadajućim softverom za upravljanje za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke trake za trčanje za sitne životinje sa pripadajućim softverom za upravljanje za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. Prilog: Obrazac realizacije LOT 1.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga servisiranja vatrogasnih aparata i ispitivanja hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga servisiranja vatrogasnih aparata i ispitivanja hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: odluka o izboru.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke trake za trčanje za sitne životinje sa pripadajućim softverom za upravljanje za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke trake za trčanje za sitne životinje sa pripadajućim softverom za upravljanje za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. Prilog: Odluka o izboru - LOT 1.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke sportske odjeće i obuće (dva para patika za potrebe izvođenja praktične nastave) Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora.  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izradi bušotine za zgradu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izradi bušotine za zgradu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru.