Navigacija

Arhiva novosti

 Poziv FP7-SEC-2012-1 Osnovne informacije o pozivu FP7-SEC-2012-1.pdf Datum objave poziva: 20.07.2011. godine Rok za prijavu projekata: 23.11.2011. godine do 17:00 časova po briselskom vremenu. Evaluacija: januar/februar 2012. godine Ukupni budžet ...

Poziv FP7-SME-2012 Osnovne informacije o Pozivu FP7-SME-2012 Datum objave poziva: 20.07.2011. godine Rok za prijavu projekata: 06.12.2011. godine do 17:00 časova po briselskom vremenu. Evaluacija: kraj februara 2012. godine Ukupni budžet poziva: 21...

EUA Bilten15 - 2011 EUA Newsletter 15   9 September 2011 Shaping Inclusive and Responsive University Strategies: Dissemination conference and new report on ‘Engaging in Lifelong Learning’ Lifelong learning (LLL) has become increasingly important f...

POZIV DANUB.IT Međunarodna konferencija i poslovni susreti Novi Sad, 20-21 oktobar, 2011 Vojvođanski IKT klaster, u saradnji sa Evropskom preduzetničkom mrežom, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj, Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnj...