Navigacija

Arhiva novosti

Broj: 02/04-3.151-1/12 Dana, 06.02.2012. godine Na osnovu člana 4. stav 1. Poslovnika o radu Senata i strukovnih vijeća Senata  Univerziteta u Banjoj Luci, sazivam 59. SJEDNICU SENATA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI ZA ČETVRTAK  09.02.2012. godine, u pr...

Na Univerzitetu u Banjoj Luci 30. januara 2012. godine održaće se promocija doktora nauka sa početkom u 13,00 časova u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.               Rektor Univerziteta promovisaće   ·      na čast doktora tehnički...