Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke iznajmljivanja medicinske opreme za potrebe Medicinskog specijalističkog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke iznajmljivanja medicinske opreme za potrebe Medicinskog specijalističkog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru  

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke multifunkcionalnog uređaja za potrebe Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u okviru realizacije projekta Erazmus+ LANDS - LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke multifunkcionalnog uređaja za potrebe Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u okviru realizacije projekta Erazmus+ LANDS - LOT 2. Prilog: Obrazac realizacije LOT 2.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke opreme za fotokopiranje i štampanje za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru realizacije projekta Erazmus+ LANDS - LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke opreme za fotokopiranje i štampanje za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru realizacije projekta Erazmus+ LANDS - LOT 1. Prilog: Obrazac realizacije LOT 1.

Prijem za ambasadora Irske u BiH

Prorektor za materijalne i kadrovske resurse Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Dalibor Kesić i dekan Filološkog fakulteta prof.dr Petar Penda, 14. marta 2020. godine razgovarali su sa ambasadorom Irske u BiH. nj.e. Majls Gilerom o početku rada na proje...