Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova na postavljanju žičane ograde za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova na postavljanju žičane ograde za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na postavljanju žičane ograde za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na postavljanju žičane ograde za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru  

Radna posjeta Univerzitetu u Ostinu

Viši asistent na Studijskom programu engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Milica Jošić-Milinović, ma, boravila je od 14. do 24. februara 2020. godine u radnoj posjeti na Univerzitetu u Ostinu u Teksasu. Ona je n...