Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke feromonskih klopki za mramorastu sjenicu za potrebe Laboratorije za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke feromonskih klopki za mramorastu sjenicu za potrebe Laboratorije za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obr...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga objavljivanja konkursa u dnevnim novinama za upis studenata u akademskoj 2021/2022 godini za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga objavljivanja konkursa u dnevnim novinama za upis studenata u akademskoj 2021/2022 godini za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Obilježen Dan ruskog jezika

Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 31. maja 2021. godine održana je svečana akademija povodom Dana ruskog jezika, a tom povodom u funkciju je pušten i Centar za ruske studije. Zainteresovanost studenata za izučavanje ruskog jezika je ...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke aparata za provjeru i ispitivanje molekulsko-dinamičke simulacije polifenola iz kore nara u terapiji SARS Cov 2 virusa za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke aparata za provjeru i ispitivanje molekulsko-dinamičke simulacije polifenola iz kore nara u terapiji SARS Cov 2 virusa za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac ...