Navigacija

Arhiva novosti

Sanda Gvero na seminaru u Strazburu

Sanda Gvero, ma, viši asistent Pravnog fakulteta UNIBL, učestvovala je na Dvanaestom seminaru za mlade istraživače evropskog radnog i socijalnog prava, održanom u Strazburu, od 16. do 19. maja 2019. godine. Izlaganje Sande Gvero bilo je posvećeno te...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku zajedničke javne nabavke   računarske opreme za potrebe Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u okviru projekta Erazmus + LANDS – LOT 3

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku zajedničke javne nabavke   računarske opreme za potrebe Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u okviru projekta Erazmus + LANDS – LOT 3. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke proširivača, kočića, traka i pomoćnih sredstava za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke proširivača, kočića, traka i pomoćnih sredstava za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. Prilog: Odluka o izboru - LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pomoćnih sredstava i sredstava za obradu za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pomoćnih sredstava i sredstava za obradu za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. Prilog: Odluka o izboru - LOT 1.

Otvoreni dan Instituta RT-RK

Institut RT-RK d.o.o. Banja Luka će i ove godine biti domaćin otvorenog dana koji će se održati 4. juna 2019. godine sa početkom u 11.00 časova na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci.  Tom prilikom pozivaju se zainteresovani da obiđu štandove, gd...

Održana Konferencija studenata prava

Druga konferencija studenata prava na temu ''Budućnost javnih fakulteta i uticaj studenata na poboljšanje uslova studiranja'', održana je od 24. do 26. maja 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.  U sklopu Konferencije studenti pr...