Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke antitijela i hemikalija za analizu „WNT/β – kateninski put u srčanoj insuficijenciji“ za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke antitijela i hemikalija za analizu „WNT/β – kateninski put u srčanoj insuficijenciji“ za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. Prilog: obrazac realizacije ugovora - LO...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Rektorata, Akademije umjetnosti i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Rektorata, Akademije umjetnosti i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora - LOT 1               Obrazac realizaci...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izgradnji i rekonstrukciji pješačkih staza u zaštićenom području "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izgradnji i rekonstrukciji pješačkih staza u zaštićenom području "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izb...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. Prilog: Odluka o izboru LOT 1.