Navigacija

Arhiva novosti

Kurs cjeloživotnog učenja na PMF-u

U okviru Erazmus+ projekta ,,Razvoj master kurikuluma iz ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoškolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana“ (ECOBIAS) na Prirodno-matematičkom fakultetu UNIBL, biće uspostavljen kurs cjeloživotno...

Upis nove generacije studenta

Univerzitet u Banjoj Luci organiizuje upis nove generacije studenata, u akademskoj 2020/2021. godini. U nastavku se nalazi kalendar aktivnosti vezanih za upis nove generacije studenata. Prvi upisni rok: objavljivanje konkursa 10.06.2020. godi...

Odobrene 24 CEEPUS mreže

U sklopu poziva za prijavu CEEPUS mreža za akademsku 2020/21. godinu Univerzitetu u Banjoj Luci odobrene su 24 mreže. Odobrene su i četiri nove mreže, kao i dvije mreže u kojima je Univerzitet koordinator. Na taj način će studenti i akademsko osob...

Uputstvo za dezinfekciju ruku

Studijski program farmacija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, pripremio je detaljno uputstvo za dezinfekciju ruku. Na jednom mjestu nalaze se sve informacije o aktivnim sastojcima za dezinfekciju, mehanizmima djelovanja dezinficijenasa,...