Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološke opreme za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološke opreme za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Uputstvo za dezinfekciju ruku

Studijski program farmacija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, pripremio je detaljno uputstvo za dezinfekciju ruku. Na jednom mjestu nalaze se sve informacije o aktivnim sastojcima za dezinfekciju, mehanizmima djelovanja dezinficijenasa,...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga proljećne i jesenje sistematske deratizacije prostorija, zelenih površina i kanalizacione mreže za potrebe organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga proljećne i jesenje sistematske deratizacije prostorija, zelenih površina i kanalizacione mreže za potrebe organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci.     PRILOG: Obrazac realizacije ...