Navigacija

mr Valentina Topić Vučenović
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za farmakologiju, kliničku farmakologiju, farmakokinetiku i toksikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Farmakokinetika i klinička farmacija viši asistent 27. februar 2020.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07FARK Farmakokinetika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Concept and utility of population pharmacokinetic and pharmacokinetic/pharmacodynamic models in drug development and clinical practice

  Časopis Arhiv za farmaciju
  Godina 2021
  Autori Maša Roganović, Ana Homšek, Marija Jovanović, Valentina Topić Vučenović, Milica Ćulafić, Branislava Miljković i Katarina Vučićević
  Volumen 71
  Broj 4
  Strana od 336
  Strana do 353

  PHYTOSYNTHESIS OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES WITH ACETONIC EXTRACT OF FLOWERS OF GERANIUM ROBERTIANUM L. (GERANIACEAE)

  Časopis Journal of Hygienic Engineering and Design
  Godina 2021
  Autori Relja Suručić, Aleksandra Šmitran, Dragana Gajić, LJiljana Božić, Marina Antić, Valentina Topić Vučenović, Nina Umićević, Vesna Antunović i Dijana Jelić
  Volumen 34
  Strana od 66
  Strana do 70

  Klinički značajne interakcije opioidnih i neopioidnih analgetika (Clinically important drug interactions of opioid and non-opioid analgetics)

  Časopis Arhiv za farmaciju
  Godina 2018
  Autori Sandra Vezmar Kovačević, Katarina Vučićević, Valentina Topić Vučenović, Zvezdana Rajkovača i Branislava Miljković
  Volumen 68
  Broj 6
  Strana od 1071
  Strana do 1083

  Investigation of factors influencing radioiodine (131I) biokinetics in patients with benign thyroid disease using nonlinear mixed effects approach

  DOI 10.1007/s00228-018-2459-8
  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY
  Godina 2018
  Autori Valentina Topić Vučenović, Zvezdana Rajkovača, Dijana Jelić, Dragi Stanimirović, Goran Vuleta, Branislava Miljković i Katarina Vučićević
  Volumen 74
  Broj 8
  Strana od 1037
  Strana do 1045

  Izazovi i stavovi o doziranju radioaktivnog joda u terapiji benignih oboljenja štitne žlijezde

  Časopis Arhiv za farmaciju
  Godina 2018
  Autori Valentina Topić Vučenović, Zvezdana Rajkovača, Sandra Vezmar Kovačević, Branislava Miljković i Katarina Vučićević
  Volumen 67
  Strana od 333
  Strana do 344

  TLC determination of glimepiride and its main impurities in pharmaceuticals

  DOI 10.1080/10826076.2013.790767
  Časopis JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY AND RELATED TECHNOLOGIES
  Godina 2013
  Autori Valentina Topić Vučenović, Slavica Filipić, Gordana Popović, Katarina Nikolić i Danica Agbaba
  Volumen 36
  Broj 17
  Strana od 2422
  Strana do 2430

Radovi sa skupova

  Phytosynthesis of TiO2 nanoparticles for biomedical use: Antimicrobial and pharmacodynamics aspect

  Naučni skup 4. Kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Publikacija 4. kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem. Knjiga sažetaka, Sarajevo 10-13. oktobar 2019
  Godina 2019
  Autori Vesna Antunović, Aleksandra Šmitran, Relja Suručić, Valentina Topić Vučenović, Nina Umićević, LJiljana Suručić i Dijana Jelić

  Investigation of the influence of functional thyroid volume on the probability of 131I therapy outcome in patients with benign thyroid disease

  Naučni skup VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Arhiv za farmaciju, 68, 75 - 368
  Godina 2018
  Autori Valentina Topić Vučenović
  Strana od 360
  Strana do 361

  Prediction of the radioiodine therapy outcomes in patients with benign thyroid disease based on pre-therapeutic dosimetry

  Naučni skup Kongres nuklearne medicine Srbije sa međunarodnim učešćem 2018
  Publikacija Kongres nuklearne medicine Srbije sa međunarodnim učešćem 2018, Program i zbornik sažetaka
  Godina 2018
  Autori Valentina Topić Vučenović, Dijana Jelić, Zvezdana Rajkovača, Branislava Miljković i Katarina Vučićević
  Strana od 135
  Strana do 135

  Investigation of influence of anti-thyroid drug discontinuation time on 131I biokinetics in patients with benign thyroid disease

  Naučni skup Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine 2017
  DOI 10.1007/S00259-017-3822-1
  Publikacija Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2017; 44 (Suppl 2)
  Godina 2017
  Autori Valentina Topić Vučenović, Katarina Vučićević, Zvezdana Rajkovača, Dragi Stanimirović, Goran Vuleta, Dijana Jelić i Branislava Miljković
  Strana od S809
  Strana do S809

  Nonlinear mixed effects modelling approach for investigation of 131I kinetics in patients with benign thyroid disease

  Naučni skup Annual Meeting of the Population Approach Group in Europe - PAGE 26; 2017
  Godina 2017
  Autori Valentina Topić Vučenović, Katarina Vučićević, Zvezdana Rajkovača, Dragi Stanimirović, Goran Vuleta, Dijana Jelić i Branislava Miljković
  Veb adresa https://www.page-meeting.org/?abstract=7151

  Ispitivanje sadržaja fluorida u komercijalno dostupnim pastama za zube upotrebom fluoridne jon-selektivne elektrode

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova. III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Sarajevo, 2015
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Valentina Topić Vučenović i Dijana Jelić
  Strana od 181
  Strana do 182

  Ispitivanje efikasnosti inkapsulacije ketoprofena u poli(e–kaprolakton) nanočestice primjenom RP–HPLC metode

  Naučni skup Drugi kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Valentina Topić, Sonja Vučen, Luana Regina B. C. Mendes, Irena Kasagić-Vujanović i Žarko Gagić
  Strana od 120
  Strana do 122

  Analysis of outpatient consumption of oral antidiabetics in the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina.

  Naučni skup V Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Arhiv za farmaciju 2010; 60:425 - 1218
  Godina 2010
  Autori Valentina Topić Vučenović i Nebojša Mihajlica
  Strana od 847
  Strana do 847

  Outcomes assessment of the Bologna process at the Pharmacy department-University of Banja Luka

  Naučni skup 70th World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
  Godina 2010
  Autori Sonja Vučen, Nebojša Mihajlica, Valentina Topić i Relja Suručić

Ostali radovi

  Projekat “Fitosinteza, karakterizacija i biomedicinska primjena metalnih (Ag, Si, Cu) i oksidnih (ZnO, TiO2, CuO, Fe2O3) nanočestica: mikrobiološki, biokinetički i toksikološki aspekt ” (br. projekta 19/6-020/961 – 74/18)

  Godina 2019
  Autori Valentina Topić Vučenović

  Projekat “Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija, kvantitativni odnosi između strukture i dejstva, dizajn, tehnološka i farmaceutska analiza farmakološki aktivnih supstanci” broj 19/6-020/961 – 169/14

  Godina 2014
  Autori Valentina Topić Vučenović

Knjige

  Osnove farmakokinetike sa biofarmacijom

  Izdavač Ortomedics book, Novi Sad
  ISBN 978-86-86767-50-9
  Godina 2014
  Autori Momir Mikov, Svetlana Goločorbin Kon, Dubravko Bokonjić, Viktorija Dragojević-Simić, Erin Šarkinović, Aleksandra Kovačević, Slobodan Gigov, Valentina Topić Vučenović i Nemanja Rančić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 77

Projekti

Fitosinteza, karakterizacija i biomedicinska primjena metalnih (Ag, Si, Cu) i oksidnih (ZnO, TiO2, CuO, Fe2O3) nanočestica: mikrobiološki, biokinetički i toksikološki aspekt

Izbor sinteze nanočestica utiče na fizičkohemijske i biohemijske karakteristike nanočestice i može poboljšati antimikrobnu aktivnosti; istraživanjem primjene nanočestica in vivo na eksperimentalnim životinjama testom akutne toksičnosti može se dobiti uvid u farmakokinetiku i toksikokinetiku nanočestice...

Broj projekta 1257010
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim doc. dr Relja Suručić
mr Vesna Antunović
mr Valentina Topić Vučenović
prof. dr Aleksandra Šmitran
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.10.2019.
Završetak projekta 01.10.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM