Navigacija

doc. dr Jelena Trivan
docent

Nastavnik - II-4
Rudarski fakultet
052/241-660
Katedre
 • Rudarski fakultet - Katedra za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina docent 24. februar 2022.

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
R2MSUMS Monitoring sistemi u mehanici stijena
R2NSSMPE Naponska stanja u stijenskom masivu pri podzemnom otkopavanju ležišta
R2SPPIO Stabilnost podzemnih prostorija i objekata
Akademske studije prvog ciklusa
R1GMH Geomehanika
R1GTH10 Geotehnika
R1MST Mehanika stijena i tla
R1OUR Odvodnjavanje u rudarstvu
R1OUR14 Odvodnjavanje u rudarstvu
R1TMAT Tehnologija materijala

Bibliografija

Radovi u časopisima

  CHARACTERISTICS OF THE MAIN FANS OF THE ACTIVE UNDERGROUND MINES JP PEU – RESAVICA

  DOI 10.5937/mmeb2002035T
  Časopis Mining and Metallurgy Engineering Bor
  Godina 2020
  Autori Vladimir Todorović, Jelena Trivan, Dražana Tošić i Ljubica Figun
  Broj 1-2/2020
  Strana od 35
  Strana do 41
  Veb adresa https://irmbor.co.rs/casopis/mining-and-metallurgy-engineering-bor/

  Dimension specifies of the production capacity of underground coal mines in Serbia

  DOI 10.7251/afts.2020.1223.045T
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2020
  Autori Vladimir Todorović, Dražana Tošić i Jelena Trivan
  Volumen 6
  Broj 23
  Strana od 45
  Strana do 52
  Veb adresa http://www.arhivzatehnickenauke.com/new/2020-godina/arhiv-br-23/rudarstvo/

  The physical-mechanical characteristics of coal seams of immediate floor and roof influences on the choice of excavation system in the coal deposit in Serbia

  DOI 10.7251/afts.2020.1223.037T
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2020
  Autori Jelena Trivan, Dražana Tošić i Vladimir Todorović
  Volumen 5
  Broj 23
  Strana od 37
  Strana do 44
  Veb adresa http://www.arhivzatehnickenauke.com/new/2020-godina/arhiv-br-23/rudarstvo/

  RISK MANAGEMENT ON MEDJEDJA DAM ON TAILING STORAGE FACILITY, OMARSKA MINE PRIJEDOR

  DOI DOI: 10.7251/afts.2020.1222.011S
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2020
  Autori Lazar Stojanović, Ljubica Figun i Jelena Trivan
  Volumen HH
  Broj 22
  Strana od 11
  Strana do 20
  Veb adresa http://www.arhivzatehnickenauke.com/new/2020/05/12/risk-management-on-medjedja-dam-on-tailing-storage-facility-omarska-mine-prijedor/

  Injuries frequency of employees in underground coal mines in Serbia

  Časopis Underground Mining Engineering , University of Belgrade-Faculty of Mining and Geology
  Godina 2017
  Autori Vladimir Todorović, Dejan Petrović i Jelena Trivan
  Broj 31
  Strana od 67
  Strana do 76
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-2904/2017/0354-29041731067T.pdf

  Aspekti bezbjednosti i zaštite životne i radne sredine prilikom upotrebe anfo ekspoloziva u rudniku "Sase" Srebrenica

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2013
  Autori Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić, Jelena Trivan, Ljubica Figun i Miodrag Čelebić
  Broj 2-3/2013
  Strana od 81
  Strana do 93
  Veb adresa www.irmbor.co.rs/mining-metallurgy-engineering-bor-br-2-2013

  „Ekonomski elementi optimizacije tehnološke faze otkopavanja i transporta jalovine na površinskom kopu "Buvač“

  DOI 10.5825
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2012
  Autori Vladimir Malbašić, Lazar Stojanović, Žarko Kovačević i Jelena Trivan
  Volumen 4
  Broj 6
  Strana od 27
  Strana do 36

  Analiza uticajnih faktora kod izbora tehnološkog procesa podzemnog otkopavanja ugljenih slojeva

  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2012
  Autori Jelena Trivan
  Strana od 43
  Strana do 49

  Istraživanje uslova radne sredine u jami "Strmosten" RMU "Rembas" u cilju uvođenja mehanizovane hidraulične podgrade (MHP) za otkopavanje uglja

  DOI ISSN 0040 - 2176
  Časopis TEHNIKA: časopis Saveza inženjera i tehničara Srbije
  Godina 2011
  Autori Jovo Miljanović, Jelena Trivan i Mirko Ivković
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 223
  Strana do 229
  Veb adresa www.sits.org.rs

Radovi sa skupova

  Određivanje iskoristive vrednosti prirodnog kapitala ležišta uglja „Poljana“

  Naučni skup MINING 2023
  Publikacija Proceedings
  Godina 2023
  Autori Zorica Ivković, Dejan Dramlić, Dražana Tošić, Boban Branković i Jelena Trivan
  Strana od 163
  Strana do 172

  Calibration of excavator cutting force and energy consumption considering the impact of the overburden mechanical properties

  Naučni skup VIII Balkanski rudarski kongres, Beograd 2020
  Publikacija Zbog COVID rad je prihvaćen ali nije publikovan
  Godina 2021
  Autori Jelena Trivan, Srđan Kostić i Mirko Šalović

  Analiza uticaja fizičko-mehaničkih svojstava ugljene serije na izbor metode otkopavanja u jamama RMU "REMBAS"- Resavica,

  Naučni skup Naučno-stručni simpozijum Geo-expo 2020
  DOI 10.35123/GEO-EKSPO_20202_3
  Publikacija Naučno-stručni simpozijum Geo-expo 2020
  Godina 2020
  Autori Vladimir Todorović, Dražana Tošić i Jelena Trivan
  Strana od 17
  Strana do 23

  Problematika upravljanja rudarskim otpadom u podzemnim rudnicima uglja u Srbiji /Problems of managing of mining waste in underground coal mines in Serbia

  Naučni skup MINING 2020 11st Symposium with international participatioj
  DOI 502/504
  Publikacija Zbornik radova Rudarstvo 2020
  Godina 2020
  Autori Zorica Ivković, Dejan Drmalić, Radmila Kotaran i Jelena Trivan
  Strana od 10
  Strana do 15

  Estimation of coal cutting force based on the impact of geomechanical factors

  Naučni skup EUROCK2018:Geomechanics and Geodynamics of Rock Masses
  Godina 2018
  Autori Srđan Kostić, Jelena Trivan i Nebojša Gojković
  Strana od 1229
  Strana do 1234

  Assessment of the situatin of the drainage system on the open pit of Buvač in the period from 2013 to 2016

  Naučni skup 7th Balkan Mining Congress
  DOI 10.7251/BMC170701151T
  Publikacija Book of Proceedings I
  Godina 2017
  Autori Jelena Trivan, Ljubica Figun i Irena Rajlić
  Strana od 151
  Strana do 158

  Systematization of injuries at work in "EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari"

  Naučni skup 7th Balkan Mining Congress
  DOI 10.7251/BMC170701375Z
  Publikacija Book of Proceedings I
  Godina 2017
  Autori Nemanja Zdjelar, Ljubica Figun, Novica Cvijetić i Jelena Trivan
  Strana od 375
  Strana do 382

  Berifikacija prijedloga sanacije kosina površinskog kopa uglja "Bogutovo selo" - Ugljevik, Republika Srpska

  Naučni skup XV Simpozijum iz inženjerske geologije i geotehnike
  Godina 2016
  Autori Jelena Trivan, Vladimir Čebašek, Srđan Kostić i Nebojša Gojković
  Strana od 483
  Strana do 497

  Uticaj primjene prednapregnutih sidara na razvoj deformacija stijenske mase prostorija otvaranja u rudniku sa podzemnom eksploatacijom

  Naučni skup II Rudarsko-geološki forum,Stanje i pravci razvoja rudarstva i geologije u Republici Srpskoj
  Publikacija II Rudarsko-geološki forum, Stanje i pravci razvoja rudarstva i geologije u Republici Srpskoj
  Godina 2016
  Autori Dražana Tošić, Slobodan Majstorović, Vladimir Malbašić i Jelena Trivan
  Strana od 153
  Strana do 160

  Mogućnost upravljanja bukom na površinskom kopu "Buvač"

  Naučni skup Stručni skup nacionalnog značaja-II Rudarsko-geološki forum, Stanje i pravci razvoja rudarstva i geologije u Republici Srpskoj
  Godina 2016
  Autori Ljubica Figun, Aleksandar Cvjetić i Jelena Trivan
  Strana od 395
  Strana do 404

  Istraživanja opasnosti od iznenadnih prodora vode u podzemnim rudnicima uglja u Srbiji

  Naučni skup III Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Rudarstvo 2012"
  Godina 2012
  Autori Jelena Trivan, Dražana Tošić, Ljubica Figun i Ljiljana Tankosić
  Strana od 238
  Strana do 241

  Istraživanje metanonosnosti i metanskih uslova u podzemnim rudnicima uglja

  Naučni skup Naučno-stručni skup nacionalnog značaja-Rudarstvo u budućnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Mirko Ivković, Jelena Trivan i Dražana Tošić
  Strana od 59
  Strana do 65

  Ispitivanje svojstava zemljišta odlagališta jalovine rudnika "Soko" u cilju njegove rekultivacije

  Naučni skup Stručni skup Ekološka istina sa međunarodnim učešćem
  Godina 2009
  Autori Mirko Ivković, Dražana Tošić i Jelena Trivan
  Strana od 297
  Strana do 299

  Verifikacija kontinualnog sistema transporta otkrivke na površinskom kopu Buvač

  Naučni skup VII Internacionalni simpozijum o transportu i izvozu
  Godina 2008
  Autori Miodrag Čelebić, Goran Agbaba, Jelena Trivan i Dražana Tošić
  Strana od 158
  Strana do 162

  Specifični uticaji sistema eksploatacije ležišta uglja na degradaciju površine terena

  Naučni skup Stručni skup Nove tehnologije i dostignuća u rudarstvu i geologiji
  Godina 2007
  Autori Mirko Ivković, Dražana Tošić i Jelena Trivan
  Strana od 8
  Strana do 15

  Problemi zaštite dubokih temeljnih iskopa i okolnih objekata u urbanim uslovima

  Naučni skup Stručni skup nacionalnog značaja-Nove tehnologije i dostignuća u rudarstvu i geologiji
  Godina 2007
  Autori Dražan Đukić i Jelena Trivan
  Strana od 258
  Strana do 262

  Analiza kvaliteta vode rijeke Sane na području opštine Prijedor u periodu od 1960. do 2005. godine

  Naučni skup Naučno-srtučni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine,Ekološka istina
  Godina 2007
  Autori Jelena Trivan, Ljiljana Tankosić, Dražana Tošić i Ljubica Figun
  Strana od 367
  Strana do 372

  Uticaj sistema podzemne eksploatacije ležišta uglja na degradaciju površine terena

  Naučni skup Stručni skup Ekološka istina sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova sa skupa Ekološka istina sa međunarodnim učešćem
  Godina 2007
  Autori Mirko Ivković, Dražana Tošić i Jelena Trivan
  Strana od 106
  Strana do 110

  Uticaj sitnih emitovanih čestica krečnjačke prašine na životnu sredinu u rudniku "Drenovača" i mogućnost njene valorizacije

  Naučni skup I okrugli sto sa međunarodnim učešćem-Zaštita životne sredine u industrijiskim područjima
  Godina 2007
  Autori Ljiljana Tankosić, Jelena Trivan, Dražana Tošić i Ljubica Figun
  Strana od 166
  Strana do 174

  Sanacija degradiranih površina uzrokovanih podzemnom eksploatacijom uglja u ležištu rudnika "Soko"-Sokobanja

  Naučni skup I simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju
  Publikacija I simpozijum o reciklažnim tehnologijama i održivom razvoju sa međunarodnim učešćem
  Godina 2006
  Autori Mirko Ivković, Dražana Tošić i Jelena Trivan
  Strana od 360
  Strana do 368

  Geotehnički aspekti pojava nestabilnosti eksploatacionih komora u rudniku kamene soli "Tušanj"

  Naučni skup Stručni skup nacionalnog značaja-Rudarstvo-Geotehnika u funkciji zaštite okoliša
  Godina 2005
  Autori Dražan Đukić i Jelena Trivan
  Strana od 133
  Strana do 143

Ostali radovi

  Komparativna analiza stabilnosti kosina i njihova sanacija na primjeru površinskog kopa uglja „Bogutovo selo”-Ugljevik, RS

  Izdavač Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet Prijedor
  Godina 2013
  Autori Jelena Trivan

Projekti

Prenos znanja iz EU zemalja u Republiku Srpsku: Unapređenje metodologija stručne prakse u oblasti nauka o materijalima

Nakon licenciranja obnovljenog dodiplomskog i master studijskog programa Hemija na PMF-u, do izražaja su došli predmeti iz nauka o materijalima poput polimera, keramičkih i nanomaterijala. Studijski program ima odgovarajući kadar te studenti dobiju čvrste osnove u naučno-istraživačkom radu. Naša zemlja je esktremno bogata rudnim sirovinama te su vrlo često teme na PMF-u hemija rudnih sirovina, hemizmi reciklaže rudnog otpada ili njihovi kompoziti...

Broj projekta 1259001
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim doc. dr Jelena Trivan
Savka Vračević, ma
doc. dr Ljiljana Tankosić
doc. dr Ljubica Figun
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.09.2019.
Završetak projekta 31.08.2020.
Vrijednost projekta 17554.0 BAM