Navigacija

prof. dr Branka Rodić-Grabovac
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Tehnološki fakultet
051/434-358 lok 110
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za organsku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Organska hemija redovni profesor 24. decembar 2020.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M12020 Studijski istraživački rad u prehrambenom inženjerstvu
M21022 Studijski istraživački rad u hemijskom inženjerstvu
Akademske studije prvog ciklusa
B02302 Organska hemija I
B02321 Organska hemija I
B02402 Organska hemija II
B12421 Organska hemija II
B22402 Organska hemija sa prirodnim produktima
B22421 Organska hemija sa prirodnim produktima
B32323 Organska hemija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Medical and pharmaceutical application of oxidized cellulose

  DOI doi.org/10.7251/JCTE2001001R
  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2020
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Pero Sailović i Nina Lipić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 11
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/article/184

  THE CONTENT OF BASIC CANNABINOIDS AND THEIR MUTUAL RATIOS IN CANNABIS SATIVA L. PLANT

  DOI https://doi.org/10.2298/APT1950059D
  Časopis Acta Periodica Technologica
  Godina 2019
  Autori Mirjana Dragoljić, Branka Rodić-Grabovac, Ljubica Vasiljević, Vesna Matić i Ljiljana Simurdić
  Broj 50
  Strana od 59
  Strana do 68

  TREND OF THE PSYCHOACTIVE POTENTIAL OF Cannabis sativa L. PLANT SAMPLES

  Časopis Kragujevac Journal of Science
  Godina 2018
  Autori Mirjana Dragoljić, Branka Rodić-Grabovac, Ljubica Vasiljević, Vesna Matić i Ljiljana Simurdić
  Broj 40
  Strana od 143
  Strana do 151

  Sorpcija diklofenaka na selektivno oksidovanu celulozu

  DOI https://doi.org/10.2298/HEMIND180119010S
  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2018
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Volumen 72
  Broj 3
  Strana od 167
  Strana do 176
  Veb adresa www.ache-pub.org.rs

  Uticaj strukture ceftazidima na dobijanje biološki aktivnog celuloznog zavoja

  DOI 10.2298/HEMIND151214015R
  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2017
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić i Pero Sailović
  Volumen 1
  Broj 71
  Strana od 35
  Strana do 40
  Veb adresa www.ache.org.rs/HI

  Flavonoidna jedinjenja biljaka roda achillea l. i njihova biološka aktivnost

  DOI 10.7251/GHTE 1713021J
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Nevena Jokić, Ljiljana Topalić-Trivunović i Branka Rodić-Grabovac
  Strana od 21
  Strana do 29

  Uticaj koncentracije rastvora cefaleksina na sorpciju na modifikovano celulozno vlakno

  DOI DOI:10.7251GHTE1511091Dj
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Radana Đuđić, Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Boro Rudić
  Broj 11
  Strana od 19
  Strana do 23
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org

  Obtaining of materials with antibacterial activity by bonding of cefazoline on modified cellulosic bandage

  DOI 10.7251/COMEN1402222G
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić i Pero Sailović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 222
  Strana do 227
  Veb adresa www.savremenimaterijali.info

  In vitro activity of heather [Calluna vulgaris (L.) Hull] extracts on selected urinary tract pathogens

  Časopis BOSNIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES
  Godina 2014
  Autori Dragana Vučić, Miroslav Petković, Branka Rodić-Grabovac, Olgica Stefanović, Sava Vasić i Ljiljana Čomić
  Volumen 14
  Strana od 234
  Strana do 238

  Antibacterial and antioxidant activities of bilberry (Vaccinium myrtilus L.) in vitro

  Časopis AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH
  Godina 2013
  Autori Dragana Vučić, Miroslav Petković, Branka Rodić-Grabovac, Olgica Stefanović, Sava Vasić i Ljiljana Čomić
  Volumen 7
  Strana od 5130
  Strana do 5136
  Veb adresa http://www.academicjournals.org/AJMR

  Phenolic content, antibacterial and antioxidant activities of Erica herbacea L.

  Časopis Acta Poloniae Pharmaceutica
  Godina 2013
  Autori Dragana Vučić, Miroslav Petković, Branka Rodić-Grabovac, Olgica Stefanović, Sava Vasić i Ljiljana Čomić
  Volumen 70
  Broj 6
  Strana od 1021
  Strana do 1026

  In vitro efficacy of extracts of Arctostaphylos uva-ursi L. on clinical isolated Escherichia coli and Enterococcus faecalis strains

  Časopis Kragujevac Journal of Science
  Godina 2013
  Autori Dragana Vučić, Miroslav Petković, Branka Rodić-Grabovac, Sava Vasić i Ljiljana Čomić
  Volumen 35
  Strana od 107
  Strana do 113

  Antimikrobno djelovanje modifikovanog celuloznog vlakna sa vezanim cefaleksin monohidratom

  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2012
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić, Ljiljana Topalić-Trivunović i Milica Balaban
  Broj 6
  Strana od 1
  Strana do 9

  Dobijanje oksidiranog celuloznog vlakna sa anestezijskim i antimikrobnim djelovanjem

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Branka Rodić-Grabovac i Radana Đuđić
  Broj 47
  Strana od 55
  Strana do 59

  Vezivanje anestetika i antibiotika na karboksimetilcelulozu

  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2007
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić i Nadežda Ilišković
  Broj 61
  Strana od 203
  Strana do 207

  Synthesis of dialkylaminocarbonyl N-chlorocarbonyl-N-phenyl-4-aminobenzo-a-pyrone derivatives

  Časopis Acta Periodica Technologica
  Godina 2004
  Autori Radana Đuđić i Branka Rodić-Grabovac
  Broj 35
  Strana od 187
  Strana do 191

  Sinteza benzpiranodiazocina i benzpiranodiazonina

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Radana Đuđić i Branka Rodić-Grabovac
  Broj 44
  Strana od 342
  Strana do 347

  Reakcije 4-hidroksibenzo-a-pirona sa dibrometanom

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Radana Đuđić i Branka Rodić-Grabovac
  Broj 45
  Strana od 57
  Strana do 59

  Sinteza novih amida 3-etoksikarbonilbenzo-a-pirona

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Branka Rodić-Grabovac i Radana Đuđić
  Broj 45
  Strana od 53
  Strana do 55

  Sinteza novih piridinbezpirona

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1997
  Autori Radana Đuđić, Mladen Trkovnik i Branka Rodić-Grabovac
  Broj 39
  Strana od 15
  Strana do 18

Radovi sa skupova

  Biološki aktivni celulozni zavoj sa diklofenakom

  Naučni skup XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova XII Savjetovanja hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac, Marko Koprena i Vladimir Mlinarević
  Strana od 117
  Strana do 123

  BIOLOGICALLY ACTIVE CELLULOSIC MATERIAL WITH THE BOUND CEFAZOLIN

  Naučni skup 25th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
  Publikacija Book of Abstract
  Godina 2018
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 82
  Strana do 82

  BIOLOGICALLY ACTIVE CELLULOSIC MATERIAL WITH THE BOUND CEFAZOLIN

  Naučni skup Novel technologies and economic development
  Publikacija Book of abstract
  Godina 2017
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 94

  THE BONDING DICLOFENAC IN THE WATER SOLUTION ON MODIFIED CELLULOSE

  Naučni skup Novel technologies and economic development
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2017
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 93

  DOBIJANJE ZAVOJA SA ANALGETSKIM DJELOVANJEM VEZIVANJEM DIKLOFENAKA NA MODIFIKOVANU CELULOZU

  Naučni skup V međunarodni kongre "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  DOI doi:10.7251/EEMRS1501708S
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Pero Sailović, Branka rodić Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 708
  Strana do 713

  Flavonoid compounds of the plants in the genus Achillea L. and their biological activity

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija The book of abstracts and Conference program
  Godina 2016
  Autori Nevena Jokić, Branka Rodić-Grabovac i Ljiljana Topalić-Trivunović
  Strana od 20
  Strana do 20

  ANTIFUNGALNA AKTIVNOST KOMERCIJALNIH FUNGICIDA U KOMBINACIJI SA METANOLNIM EKSTRAKTOM RIZOMA BILJKE Reynoutria japonica

  Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSK
  Publikacija XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA, PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Branka Rodić-Grabovac i Ranka Trivunović
  Strana od 349
  Strana do 359

  Psihoaktivni potencijal uzoraka marihuane u Republici Srpskoj

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Mirjana Dragoljić, Branka Rodić-Grabovac, Ljubica Vasiljević, Vesna Matić i Ljiljana Simurdić
  Strana od 67
  Strana do 74

  Uticaj koncentracije rastvora ceftriaksona na sorpciju na oksidovano celulozno vlakno

  Naučni skup XI savjetovanje hemičara ekologa i tehnologa Rrepublike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 75
  Strana do 80

  Biološki aktivno vlakno sa ceftriaksonom

  Naučni skup 53. savjetovanje Srpskog hemijskog društva
  Publikacija Zbornik punih radova
  Godina 2016
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Ljiljana Topalić-Trivunović
  Strana od 102
  Strana do 106

  Influence of temperature on obtaining biologically active cellulosic fibers with bound cephalexin

  Naučni skup "ECOLOGICAL TRUTH" ECO-IST 16
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Radana Đuđić
  Strana od 856
  Strana do 861

  VEZIVANJE CEFTRIAKSONA NA OKSIDOVANI CELULOZNI ZAVOJ U CILJU DOBIJANJA BIOLOŠKI AKTIVNOG ANTIMIKROBNOG MATERIJALA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Branka Rodić Grabovac, Radana Đuđić i Pero Sailović
  Strana od 111
  Strana do 119

  Preparation of novel antimicrobial material by sorption ceftriaxone on modified cellulose bandage

  Naučni skup PRONASEM 2016
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Pero Sailović i Branka Rodić-Grabovac
  Strana od 88

  UTICAJ KONCENTRACIJE CEFAZOLINA NA DOBIJANJE BIOLOŠKI AKTIVNOG CELULOZNOG VLAKNA

  Naučni skup XI simpozijum „Savremene tehnologije i privredni razvoj“
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2015
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Pero Sailović i Radana Đuđić
  Strana od 139
  Strana do 146

  Modified Cellulose Fiber in a Form Bandages with the Bound Cefazolin and its Related Antimicrobial Properties

  Naučni skup The Sustainability of Pharmaceutical, Medical and Ecological Education and Research - SPHAMEER - 2013
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2013
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac, Borislav Malinović, Darko Bodroža i Miodrag Jazić
  Strana od 38

  Investigation of antimicrobial activity of methanol extract from Reynoutria japonica Houtt. rhyzome

  Naučni skup 10th Conference of chemists, technologists and environmentaists of Republic of Srpska
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2013
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Ljiljana Topalić-Trivunović, Snježana Matoš, Ranka Trivunović i Vanja Tripić
  Strana od 36
  Strana do 36

  Sinteza i svojstva poli(uretan-urea-siloksanskih) kopolimera

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2010
  Autori Milica Balaban, Branka Rodić-Grabovac, Vesna Antić, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić

  Antibakterijska aktivnost vodenog, etanolnog i etilacetatnog ekstrakta Vaccinium vitis-idaea L.

  Naučni skup Međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2008
  Autori Dragana Vučić, Miroslav Petković, Ljiljana Čomić i Branka Rodić-Grabovac
  Strana od 96
  Strana do 96

  Optimizacija uslova sinteze termoplastičnih poli(uretan-urea-siloksanskih) kopolimera

  Naučni skup VIII Savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Godina 2008
  Autori Milica Balaban, Branka Rodić-Grabovac, Vesna Antić, Milutin Govedarica i Jasna Djonlagić

  Dobijanje biološki aktivnog celuloznog vlakna sa anestezijskim djelovanjem

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova Prvog međunarodnog kongresa "Ekologija, zdravlje, rad sport"
  Godina 2006
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić i Nadežda Ilišković
  Strana od 226
  Strana do 232

  Ispitivanje uticaja stepena supstitucije karboksimetilceluloze na vezivanje gentamicin sulfata

  Naučni skup 6th Symposium "Novel technologies and economic development"
  Publikacija Book of abstracts 6th Symposium "Novel technologies and economic development"
  Godina 2005
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić i Nadežda Ilišković
  Strana od 229
  Strana do 229

  Investigation of the Possibility of Binding the Anaesthetic on Carboxymethylcellulose

  Naučni skup 1st South East European Congress of Chemical Engineering
  Publikacija Book of abstracts 1st South East European Congress of Chemical Engineering
  Godina 2005
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Radana Đuđić i Nadežda Ilišković
  Strana od 212
  Strana do 212
  Veb adresa www.ache.org.yu/SEECChE1/

  Metode sinteze fiziološki aktivnih jedinjenja iz reda psihotika

  Naučni skup VI Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik izvoda radova VI Savjetovanja hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1998
  Autori Radana Đuđić i Branka Rodić-Grabovac
  Strana od 47
  Strana do 47

Knjige

  Organska hemija

  Izdavač Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-54-82-1
  Godina 2020
  Autori Branka Rodić-Grabovac
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 175

  Problemi i rješenja iz Organske hemije 1

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
  ISBN 978-99938-54-79-1
  Godina 2019
  Autori Branka Rodić-Grabovac i Pero Sailović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 253

  50 godina Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci, 1963-2013.

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka
  ISBN 978-99938-54-47-0
  Godina 2013
  Autori Miloš Sorak, LJiljana Vukić, Radana Đuđić, Slavica Grujić, Branka Rodić-Grabovac, Zora Levi, Mladen Stančić i Jovanka Todić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 227

  Praktikum iz organske hemije

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerzitet u Banjaluci
  ISBN 978-99938-54-43-2
  Godina 2012
  Autori Branka Rodić-Grabovac, Milica Balaban i Radana Đuđić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 141

  Organska hemija: nomenklatura, problemi i rješenja

  Izdavač Tehnološki fakultet Univerzitet u Banjaluci
  ISBN 86-82741-28-8
  Godina 2002
  Autori Radana Đuđić i Branka Rodić-Grabovac
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 119

Projekti

Dobijanje celuloznog zavoja sa produženim antimikrobnim djelovanjem

Biološki-aktivna vlakna kao nosači ljekovitih preparata su relativno nova ideja u svijetu biomedicinskih materijala sa kontrolisanim otpuštanjem lijekova. Nude brojne prednosti u odnosu na standardne načine medicinske terapije. Glavna prednost ogleda se u kontinuiranom i sigurnom otpuštanju lijeka u željenoj oblasti i dužem periodu korisnog dejstva.

Broj projekta 0830012
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Branka Rodić-Grabovac
Projektni tim prof. dr Snežana Uletilović
prof. dr Milica Balaban
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2016.
Završetak projekta 29.06.2020.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM