Navigacija

prof. dr Snežana Uletilović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za sanitarno inženjerstvo
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za biohemiju i molekularnu biologiju
 • Medicinski fakultet - Katedra za medicinsku biohemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Biohemija i molekularna biologija redovni profesor 3. septembar 2015.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM23C Hemija
ISM22CHM Hemija u medicini
ISM22MBC Medicinska biohemija i hemija
ISDM18H Hemija
ISM07MBH Medicinska biohemija i hemija
ISM07HM Hemija u medicini
ISM22MBIH Medicinska biohemija i hemija
ISM22HUM Hemija u medicini
ISS07OOB Opšta i oralna biohemija
ISS07HS Hemija u stomatologiji
Akademske studije prvog ciklusa
OMLD18OOH Opšta i organska hemija
OSI18OSH Opšta i sanitarna hemija

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07HOS403 Hemija prirodnih proizvoda
1C09HOS411 Istorija hemije
1C16HNS1123 Istorija hemije
1C16HOS403 Hemija prirodnih proizvoda
Prvi ciklus
1C07HOS411 Istorija hemije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Antioxidative Potential of Pomegranate Peel Extract: In Vitro and In Vivo Studies

  DOI 10.5937/scriptamed54-43453
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2023
  Autori Nebojša Mandić-Kovačević, Zoran Kukrić, Staniša Latinović, Tanja Cvjetković, Tanja Šobot, Zorislava Bajić, Uglješa Maličević, Sonja Marinković, Đorđe Đukanović, Snežana Uletilović i Relja Suručić
  Volumen 54
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 18

  Cardioprotective effects of liraglutide pretreatment on isoprenaline-induced myocardial injury in rats

  DOI https://doi.org/10.1139/cjpp-2022-0534
  Časopis CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY
  Godina 2023
  Autori Zorislava Bajić, Tanja Šobot, Snežana Uletilović, Nebojša Mandić-Kovačević, Tanja Cvjetković, Uglješa Maličević, Đorđe Đukanović, Mladen Duran, Nikolina Vesić, Sanja Avram, Sanja Jovičić, Maja Katana, Amela Matavulj, Nenad Ponorac, Dragan Đurić, Miloš Stojiljković i Ranko Škrbić
  Volumen 00
  Strana od 1
  Strana do 10

  Sorpcija diklofenaka na selektivno oksidovanu celulozu

  DOI https://doi.org/10.2298/HEMIND180119010S
  Časopis HEMIJSKA INDUSTRIJA
  Godina 2018
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Volumen 72
  Broj 3
  Strana od 167
  Strana do 176
  Veb adresa www.ache-pub.org.rs

  Activites of proximal tubule enzymes and albumin concentration in urine of children treated with methotrexate

  DOI doi: 10.7251/COMEN1501074V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2015
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jelica Predojević-Samardžić i Živko Saničanin
  Volumen VI
  Broj 1
  Strana od 74
  Strana do 79

  Alkaline phosphatase enzyme and lactate dehydrogenase activity in urine of patients treated with methotrexate

  DOI 10.7251/COMEN1401146V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jelica Predojević-Samardžić i Živko Saničanin
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 146
  Strana do 150

  Odnos pH i aktivnosti enzima alanin aminopeptidaze i gama-glutamiltransferaze u urinu pacijenata tretiranih metotreksatom.

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara i Živko Saničanin
  Volumen 10
  Strana od 29
  Strana do 33

  Determining secondary metabolites and their anti-oxidant activity in fruits

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Snežana Uletilović
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 140
  Strana do 145

  Atorvastatin in stable angina patients lowers CCL2 and ICAM1 expression: Pleiotropic evidence from plasma mRNA analyses

  Časopis CLINICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2013
  Autori Bosa Mirjanić-Azarić, Manfredi Rizzo, Ljubomir Sormaz, Daria Stojanovic, Snežana Uletilović, Snežana Sodin-Semrl, Katja Lakota, Andrej Artenjak, Janja Marc i Darko Cerne
  Volumen 46
  Strana od 1526
  Strana do 1531

  Atorvastatin in stable angina patients lowers CCL2 and ICAM1 expression: pleiotropic evidence from plasma mRNA analyses

  Časopis CLINICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2013
  Autori Bosa Mirjanić-Azarić, M Rizzo, Lj Sormaz, D Stojanović, Snežana Uletilović i S Sodin
  Volumen 46
  Strana od 1526
  Strana do 1531

  THE ACTIVITY OF PROXIMAL TUBULE ENZYMES IN THE URINE OF CEPHALEXIN-TREATED PATIENTS

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2011
  Autori Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara i Živko Saničanin
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 134

  Aktivnost enzima ß- glukuronidaze i alkalne fosfataze u urinu pacijenata tretiranih cefaleksinom

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić i Živko Saničanin
  Volumen 5
  Strana od 1
  Strana do 4

  Identifikacija i izolacija polifenola sa potencijalnom antioksidativnom i antiradikalskom aktivnošću

  Časopis SKUP 1. Savremena univerzitetska nastava
  Godina 2011
  Autori Snežana Uletilović i Milada Nalesnik
  Strana od 41
  Strana do 47

  Urinary activities of proximal tubule enzymes in neonates treated with gentamicin

  DOI 10.2478/v10011-010-0002-2
  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2010
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 44
  Strana do 47

  Aktivnost lizozomalnih enzima proksimalnih tubula u urinu pacijenata neonatalnog perioda tretiranih gentamicinom

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Snežana Uletilović, Tatjana Vujić, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 2
  Strana od 175
  Strana do 179

  Aktivnost ß- glukuronidaze u urinu pacijenata tretiranih gentamicinom

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić i Živko Saničanin
  Volumen 47
  Strana od 25
  Strana do 28

  Activities of proximal tubule enzymes in urine of patients treated with gentamicin

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2007
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 26
  Broj 1
  Strana od 46
  Strana do 50

  Nivo alkalne fosfataze u urinu kao indikator nefrotoksičnosti gentamicina

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 46
  Strana od 1
  Strana do 3

  Odnos koncentracija oksalata i citrata u urinu ispitanika sa bubrežnim kamencima

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2004
  Autori Snežana Uletilović, Biljana Davidović i Živko Saničanin
  Volumen 35
  Broj 2
  Strana od 75
  Strana do 78

  Analiza vrednosti parametara lipidnog statusa radno sposobne populacije Opštine Gradiška u zavisnosti od pola i starosti

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2003
  Autori Bosa Mirjanić-Azarić, Mirjana Đerić, Snežana Uletilović, Marija Ivanc i Dušanka Šukalo
  Volumen 56
  Broj 11-12
  Strana od 542
  Strana do 547

  Spektrofotometrijsko određivanje nivoa oksalata u urinu

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Snežana Uletilović, Živko Saničanin i Milada Nalesnik
  Volumen 44
  Broj supplementum
  Strana od 421
  Strana do 425

  Određivanje hipurne kiseline u urinu radnika izloženih parama toluena

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2002
  Autori Snežana Uletilović i Živko Saničanin
  Volumen 43
  Strana od 57
  Strana do 60

  O-krezol kao biomarker hronične izloženosti toluenu

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2002
  Autori Snežana Uletilović, Živko Saničanin i Bosa Mirjanić-Azarić
  Volumen 2
  Strana od 231
  Strana do 236

  Promjena biohemijskog sastava seruma radnica hronično izloženih parama toluena

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2001
  Autori Snežana Uletilović, Živko Saničanin i Bosa Mirjanić-Azarić
  Volumen 32
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 24

  Odnos koncentracija alfa-1-proteinaza inhibitora i ukupnog imunoglobulina E u serumu djece sa alergijskom bronhijalnom astmom

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2001
  Autori Živko Saničanin, Branislav Lolić i Snežana Uletilović
  Volumen 1
  Strana od 145
  Strana do 151

  Level of immunoglobulin E in the serum of children passive smokers

  Časopis Jugoslovenska Medicinska Biohemija
  Godina 1999
  Autori Živko Saničanin, Branislav Lolić, Jasminka Nikolić i Snežana Uletilović
  Volumen 18
  Broj 1
  Strana od 17
  Strana do 21

  Nova metoda određivanja 2-tio-4-tiazolidin karboksilne kiseline i njeno korištenje za određivanje hronične izloženosti ugljen-disulfidu.

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1998
  Autori Snežana Uletilović i Živko Saničanin
  Volumen 40
  Strana od 33
  Strana do 35

  Uticaj uslova eterifikovanja na stepen supstitucije karboksimetilceluloze

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1996
  Autori Nadežda Ilišković, Snežana Uletilović i Tatjana Botić
  Volumen 38
  Strana od 15
  Strana do 18

  Uticaj uslova eterifikacije na stepen supstitucije karboksimetilceluloze

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 1996
  Autori Nadežda Ilišković, Snežana Uletilović i Tatjana Banjac
  Volumen 38
  Strana od 15
  Strana do 18

  Anodic oxidation of flavanones, 2,3-dihydroflavonols and flavonols with organic mediator

  Časopis JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY
  Godina 1990
  Autori Snežana Uletilović, Živko Saničanin, Ibro Tabaković i Živko čeković
  Volumen 55
  Broj 3
  Strana od 131
  Strana do 138

Radovi sa skupova

  Liraglutide pretreatment decreases oxidative stress and apoptosis in isoprenaline-induced myocardial injury in rats (apstrakt)

  Naučni skup 9th International Congress of Pathophysiology and 5th Congress of Physiological Sciences of Serbia with International Participation
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2023
  Autori Zorislava Bajić, Tanja Šobot, Snežana Uletilović, Nebojša Mandić-Kovačević, Tanja Cvjetković, Uglješa Maličević, Nataša Vojinović, Sanja Jovičić, LJiljana Amidžić, Dragan Đurić, Miloš Stojiljković i Ranko Škrbić
  Strana od 109

  The role of treatment with GLP-1 receptor agonist liraglutide on isoprenaline- induced myocardial injury in rats (apstrakt)

  Naučni skup 8th European Section Meeting of the International Academy of Cardiovascular Sciences (IACS)
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2022
  Autori Zorislava Bajić, Tanja Šobot, Snežana Uletilović, Nebojša Mandić-Kovačević, Tanja Cvjetković, Sanja Avram, Uglješa Maličević, Đorđe Đukanović, Mladen Duran, Nikolina Vesić, Dragan Đurić, Miloš Stojiljković i Ranko Škrbić
  Strana od 22

  BIOLOGICALLY ACTIVE CELLULOSIC MATERIAL WITH THE BOUND CEFAZOLIN

  Naučni skup 25th Congress of Chemists and Technologists of Macedonia
  Publikacija Book of Abstract
  Godina 2018
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 82
  Strana do 82

  BIOLOGICALLY ACTIVE CELLULOSIC MATERIAL WITH THE BOUND CEFAZOLIN

  Naučni skup Novel technologies and economic development
  Publikacija Book of abstract
  Godina 2017
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 94

  THE BONDING DICLOFENAC IN THE WATER SOLUTION ON MODIFIED CELLULOSE

  Naučni skup Novel technologies and economic development
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2017
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 93

  DOBIJANJE ZAVOJA SA ANALGETSKIM DJELOVANJEM VEZIVANJEM DIKLOFENAKA NA MODIFIKOVANU CELULOZU

  Naučni skup V međunarodni kongre "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  DOI doi:10.7251/EEMRS1501708S
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Pero Sailović, Branka rodić Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 708
  Strana do 713

  Uticaj koncentracije rastvora ceftriaksona na sorpciju na oksidovano celulozno vlakno

  Naučni skup XI savjetovanje hemičara ekologa i tehnologa Rrepublike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Pero Sailović, Branka Rodić-Grabovac i Snežana Uletilović
  Strana od 75
  Strana do 80

  Identifikacija i izolacija polifenola sa potencijalnom antioksidativnom i antiradikalskom aktivnošću

  Naučni skup IX Savjetovanje hemičara i tehnologa R.S
  Godina 2010
  Autori Snežana Uletilović i Milada Nalesnik
  Strana od 24

  Urinary activities of proximal tubule enzymes in patients treated with cephalexin

  Naučni skup XVII CONGRESS OF MEDICAL BIOCHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE with international participations
  Godina 2010
  Autori Tatjana Vujić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Biljana Davidović-Plavšić i Živko Saničanin
  Strana od 412
  Strana do 412

  Nephrotoxic effects of gentamicin in patients in the neonatal period

  Naučni skup XVI CONGRESS OF MEDICAL BIOCHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE with international participations
  Godina 2008
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Strana od 299
  Strana do 299

  Nephrotoxic effects of gentamicin in patients in the neonantal period

  Naučni skup 4th EFCC Symposium for Balkan Region XVI Kongres medicinske biohemije i laboratorijske medicine sa međunarodnim učešćem Srbije
  Godina 2008
  Autori Snežana Uletilović

  Aktivnost enzima u urinu pacijenata tretiranih gentamicinom

  Naučni skup 2nd FESCC Symposium for Balkan Region XV Kongres medicinskih biohemičara Srbije
  Godina 2006
  Autori Biljana Davidović, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Strana od 504
  Strana do 505

  O-cresol as a biomarker of chronical exposure to vapours of toluene

  Naučni skup The Proceedings of the 6th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries.
  Godina 2004
  Autori Snežana Uletilović, Živko Saničanin i Bosa Azarić-Mirjanić

  Spektrofotometrijsko određivanje nivoa oksalata u urinu.

  Naučni skup VII Savjetovanje hemičara i tehnologa R.S.
  Godina 2003
  Autori Snežana Uletilović, Živko Saničanin i Milada Nalesnik
  Strana od 91

  Spektrofotometrijska analiza bubrežnih kamenaca

  Naučni skup VIISavjetovanje hemičara i tehnologa R.S.
  Godina 2003
  Autori Momo Dragić, Snežana Uletilović i Živko Saničanin
  Strana od 90

  Determination hippuric acid in the urine of workers exposed to vapours of toluene

  Naučni skup X kongres medicine rada Jugoslavije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2001
  Autori Snežana Uletilović i Živko Saničanin
  Strana od 62

  Levels of alpha-1-proteinase inhibitor and total imunoglobulin E in the serum of children passive smokers

  Naučni skup 14 th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
  Godina 2001
  Autori Živko Saničanin, Branislav Lolić i Snežana Uletilović

  Nova metoda određivanja 2-tio-4-tiazolidin karboksilne kiseline i njeno korištenje za određivanje hronične izloženosti ugljen-disulfidu

  Naučni skup VI Savjetovanje hemičara i tehnologa R.S
  Godina 1998
  Autori Snežana Uletilović i Živko Saničanin

  Level of immunoglobulin E in the serum of children passive smokers

  Naučni skup Sixth meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation. Plovdiv
  Godina 1998
  Autori Živko Saničanin, Branislav Lolić, Jasminka Nikolić i Snežana Uletilović

  Uticaj uslova eterifikacije na stepen supstitucije karboksimetilceluloze

  Naučni skup INOST
  Godina 1994
  Autori Nadežda Ilišković, Radana Đuđić, Snežana Uletilović i Ladislav Vasilišin

  Direct vs indirect anodic synthesis and oxidation of heterocycles

  Naučni skup SIXTH EUROPIAN SYMPOSIUM ON ORGANIC CHEMISTRY
  Godina 1989
  Autori Ibro Tabaković, Javorka Gunić, Živko Saničanin i Snežana Uletilović
  Strana od 345

  Indirektne transformacije flavanona i hidroksiflavanona pomoću anodno generiranog radikal-kationa

  Naučni skup III Savjetovanje hemičara i tehnologa BiH
  Godina 1988
  Autori Snežana Uletilović i Ibro Tabaković

  Anodna hidrogenizacija

  Naučni skup II Savjetovanje hemičara i tehnologa BiH
  Godina 1986
  Autori Snežana Uletilović, Živko Čeković i Ibro Tabaković

  Kiselinska kataliza hidrolize amida u mješovitom rastvaraču voda-propan-2-ol.

  Naučni skup XIII jugoslovenski kongres studenata čiste i primjenjene hemije sa međunarodnim učešćem
  Godina 1984
  Autori Snežana Uletilović i Branko Škundrić

Ostali radovi

  Određivanje hronične izloženosti i posledice hronične izloženosti radnika parama ugljen disulfida i toluena

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjaluci
  Godina 2002
  Autori Snežana Uletilović

  Optimalizacija procesa dobijanja karboksimetilceluloze

  Godina 1996
  Autori Snežana Uletilović

Knjige

  TEST PITANJA I ZADACI za polaganje kvalifikacionog ispita iz hemije pri upisu na medicinski i srodne fakultete

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-42-86-6
  Godina 2015
  Autori Živko Saničanin i Snežana Uletilović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 105

  PRAKTIKUM IZ HEMIJE I MEDICINSKE BIOHEMIJE

  Izdavač Medicinski fakultet Univeriteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-42-87-3
  Godina 2010
  Autori Živko Saničanin, Snežana Uletilović i Biljana Davidović-Plavšić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  HEMIJA PRIRODNIH PROIZVODA

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-40-0
  Godina 2010
  Autori Snežana Uletilović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 277

  ZBIRKA ZADATAKA IZ HEMIJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 9938-42-15-X
  Godina 2005
  Autori Živko Saničanin i Snežana Uletilović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 115

Projekti

Dobijanje celuloznog zavoja sa produženim antimikrobnim djelovanjem

Biološki-aktivna vlakna kao nosači ljekovitih preparata su relativno nova ideja u svijetu biomedicinskih materijala sa kontrolisanim otpuštanjem lijekova. Nude brojne prednosti u odnosu na standardne načine medicinske terapije. Glavna prednost ogleda se u kontinuiranom i sigurnom otpuštanju lijeka u željenoj oblasti i dužem periodu korisnog dejstva.

Broj projekta 0830012
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Branka Rodić-Grabovac
Projektni tim prof. dr Milica Balaban
prof. dr Snežana Uletilović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2016.
Završetak projekta 29.06.2020.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM