Navigacija

Nataša Vojinović, ma
asistent

Diplomirani biolog -III-2-3-3-3
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Molekularna medicina asistent 26. oktobar 2023.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis

  Časopis JOURNAL OF MICROSCOPY
  Godina 2019
  Autori Smiljana Paraš, Nataša Vojinović, Radoslav Gajanin i Jovana Paspalj
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 564
  Strana do 566

Radovi sa skupova

  High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis

  Naučni skup High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis
  Godina 2019
  Autori Smiljana Paraš, Nataša Vojinović, Radoslav Gajanin i Jovana Paspalj
  Strana od 564
  Strana do 563

Projekti

Citološki, fiziološki i genetički efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova

Ruda pirofilit ima svoje nalazište na teritoriji Bosne i Hercegovine i iz tog razloga se pojavila potreba za testiranjem njenog kvaliteta i primenljivosti na animalnom modelu. Dokazivanjem da ova ruda nema štetan efekat na organizmu pacova, otvaraju joj se vrata u široj primeni. Pesticidi su u poslednjih deset godina u ekspanziji sa svojim neumerenim i nestručnim korišćenjem u poljoprivredi u Republici Srpskoj, tako se pojavila potreba da se testira njihov uticaj na animalnom modelu...

Broj projekta 1259018
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Smiljana Paraš
Projektni tim Olivera Karpić
prof. dr Nataša Stojaković
Sanja Karajlić
Jovana Grahovac, ma
doc. dr Dragana Šnjegota
Nataša Vojinović, ma
prof. dr Ljiljana Amidžić
mr Maja Šibarević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM

Efekti hipotermije na indukovani bakterijski meningitis kod Wistar pacova

Meningitis kod odraslih uzrokovan bakterijskom infekcijom, najčešće Streptococcus pneumoniae, još uvijek ima stopu smrtnosti od 28% (Durand et al., 1993). Adultni meningitis izazvan ešerihijom je rjeđi, ali sa jednako ozbiljnim posljedicama. Potaknuta hipotermija je osnovni alat koji se koristi za zaštitu centralnog nervnog sistema tokom operacije (Sessler, 1995)...

Broj projekta 1259012
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Maja Manojlović
Projektni tim prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Svjetlana Lolić
prof. dr Aleksandra Đeri
doc. mr Jugoslav Đeri
Nataša Vojinović, ma
Dragana Dekić
dr Aleksandar Ivanc
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 30.04.2020.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM