Navigacija

Sanda Pilipović

Laborant/viši laborant - II-31
Tehnološki fakultet

Projekti

Elektrohemijski tretman otpadnih voda koje sadrže hrom (VI)

Cilj projekta "Elektrohemijski tretman otpadnih voda koje sadrže hrom (VI)" je unaprijediti inovativni elektrohemijski postupak (elektrokoagulacija i elektroredukcija) koji će omogućiti efikasan i ekološki prihvatljiv tretman otpadnih voda zagađenih šestovalentnim hromom. Nakon prve faze projekta, pripremnih aktivnosti, slijedi faza istraživanja kojom se planira postići visoka efikasnost uklanjanja hromata iz otpadnih voda, uz postizanje optimalnih parametara elektrolize...

Broj projekta 1251166
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim prof. dr Pero Sailović
Tijana Đuričić, ma
Sanda Pilipović
doc. dr Draženko Bjelić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.11.2023.
Završetak projekta 30.11.2024.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM