Navigacija

Arhiva novosti

Trenutni projekti NearUS

Inicijativa NearUS će uspostaviti mrežu evropskih centara za istraživanje i inovacije širom Sjedinjenih Američkih Država (Network of European Research and Innovation Centres). Misija mreže je pružanje standardizovanih i prilagođenih usluga podrške za i...

Trenutni projekti NearUS

Inicijativa NearUS će uspostaviti mrežu evropskih centara za istraživanje i inovacije širom Sjedinjenih Američkih Država (Network of European Research and Innovation Centres). Misija mreže je pružanje standardizovanih i prilagođenih usluga podrške za i...

Održan sastanak sa prodekanima za NIR

Sastanak sa prodekanima za naučnoistraživački/umjetnički rad Univerziteta u Banjoj Luci održan je 3. oktobra 2017. godine u  Sali 1. Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci sa početkom u 9 časova.   Na sastanku se razgovaralo o navedenim tačkama dnevn...