Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga uzgoja životinja za potrebe realizacije projekta "Ispitivanje mogućnosti upotrebe napuklih priplodnih jaja za inkubaciju u cilju povećanja reproduktivne efikasnosti roditeljskih jata teškog linijskog hibrida" Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga uzgoja životinja za potrebe realizacije projekta "Ispitivanje mogućnosti upotrebe napuklih priplodnih jaja za inkubaciju u cilju povećanja reproduktivne efikasnosti roditeljskih jata teškog linij...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke zaštitne željezne mreže za potrebe ograđivanja gradilišta na lokaciji Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke zaštitne željezne mreže za potrebe ograđivanja gradilišta na lokaciji Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.