Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke usluga avio prevoza na relaciji Banja Luka – Beograd – Moskva - Beograd za potrebe učešća predstavnika Akademije umjetnosti u realizacije zajedničkog programa međunarodne saradnje sa Univerzitetom GITIS

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke usluga avio prevoza na relaciji Banja Luka – Beograd – Moskva - Beograd za potrebe učešća predstavnika Akademije umjetnosti u realizacije zajedničkog programa međunarodne saradnje sa Univerzitetom GITIS.  ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja javne nabavkedodatnih radova na objektu nove zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Naučna konferencija Srbistika danas

Studijski program srpskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta u Banjoj Luci organizuje treću godinu zaredom naučnu konferenciju Srbistika danas.  Tema ovogodišnje konferencije je Srpska filologija i nacionalno stradanje, a konferencija će biti od...