Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne repromaterijala za potrebe realizacije projekta „Urbana poljoprivreda“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne repromaterijala za potrebe realizacije projekta „Urbana poljoprivreda“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci LOT 2. Prilog: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke plastenika za potrebe realizacije projekta „Urbana poljoprivreda“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke plastenika za potrebe realizacije projekta „Urbana poljoprivreda“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci LOT 1. Prilog: Odluka o izboru

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku literature za potrebe realizacije Erazmus+ projekta STINT - „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini“

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku literature za potrebe realizacije Erazmus+ projekta STINT - „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini“ PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga laboratorijskih analiza zemljišta za potrebe realizacije projekta "Istraživanje uzroka sušenja šuma na području Republike Srpske" Šumarskog fakulteta

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga laboratorijskih analiza zemljišta za potrebe realizacije projekta "Istraživanje uzroka sušenja šuma na području Republike Srpske" Šumarskog fakulteta. Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Erasmus+ informativni dan u Bosni i Hercegovini biće održan u četvrtak, 9. novembra 2017. godine, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Cilj događaja je promocija aktivnosti Erasmus+ programa u oblasti visokog obrazovanja, uključujuć...