Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka usluga štampanja monografije „Ekosistemske, cenotičke i populacione osnove korištenja hidropotencijala krenonskih područja Republike Srpske“ za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Lu...

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja gostujućih profesora i saradnika za potrebe Medicinskog, Ekonomskog, Šumarskog, Poljoprivrednog i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta UBL

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja gostujućih profesora i saradnika za potrebe Medicinskog, Ekonomskog, Šumarskog, Poljoprivrednog i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog...

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja gostujućih profesora i saradnika za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta UBL

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja gostujućih profesora i saradnika za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Poziv za dostavljanje ponuda

Izvještaj o realizaciji ugovora u postupku javne nabavke usluga štampanja priručnika za potrebe realizacije projekta „Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih škola na Mašinskom fakultetu Banjaluka“ za potrebe Mašinskog fakulteta UBL

Izvještaj o realizaciji ugovora u postupku javne nabavke usluga štampanja priručnika za potrebe realizacije projekta „Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih škola na Mašinskom fakultetu Banjaluka“ za potrebe Mašinsko...