Navigacija

Arhiva novosti

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku hotelskih usluga za potrebe organizovanja međunarodnog naučnog simpozija Agrores Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku hotelskih usluga za potrebe organizovanja međunarodnog naučnog simpozija Agrores Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Poziv za dostavljanje ponuda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga pregleda za izdavanje ljekarskih uvjerenja za odobrenje privremenog boravka u BiH gostujućim profesorima za potrebe UBL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga pregleda za izdavanje ljekarskih uvjerenja za odobrenje privremenog boravka u BiH gostujućim profesorima za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru