Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o poništenju postupku javne nabavke i ugradnje bunarskog sistema za toplotnu pumpu voda - voda za potrebe Arhitektonsko - građevinsko - geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o poništenju postupku javne nabavke i ugradnje bunarskog sistema za toplotnu pumpu voda - voda za potrebe Arhitektonsko - građevinsko - geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o poništenju postupka.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog potrošnog materijala za potrebe SC „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog potrošnog materijala za potrebe SC „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru - LOT 1              Odluka o izboru - LO...