Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke solarnih panela za potrebe Univerziteta u Tuzli u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning - VIRAL" - LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke solarnih panela za potrebe Univerziteta u Tuzli u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vit...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke solarnih panela za potrebe Sveučilišta u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning - VIRAL" - LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke solarnih panela za potrebe Sveučilišta u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vi...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke solarnih panela za potrebe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning - VIRAL" - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke solarnih panela za potrebe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke solarnih panela za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning - VIRAL" - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke solarnih panela za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke instrumentacione opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning - VIRAL" - LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke instrumentacione opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivre...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning - VIRAL" - LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi...

Odluka  o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe Sveučilišta u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning - VIRAL" - LOT 4

Odluka  o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe Sveučilišta u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivre...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke komore za testiranje za potrebe Sveučilišta u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning - VIRAL" - LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke komore za testiranje za potrebe Sveučilišta u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning - VIRAL" - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i ob...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning - VIRAL" - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljopri...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Sveučilišta u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning - VIRAL" - LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Sveučilišta u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabvke računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning - VIRAL" - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabvke računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta "Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke izvođenja radova na sanaciji instalacija grijanja za potrebe Rektorata, Poljoprivrednog fakulteta i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke izvođenja radova na sanaciji instalacija grijanja za potrebe Rektorata, Poljoprivrednog fakulteta i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora