Navigacija

Arhiva novosti

Univerzitet u Banjoj Luci u ljetnom semestru akademske 2008/2009. godine učestvuje u  CEEPUS II programu razmjene, u okviru kojeg četiri profesora, tri viša asistenta i sedam studenata Univerziteta u Banjoj Luci odlazi na univerzitete u inostranstvu i čet...

Univerzitet u Banjoj Luci u ljetnom semestru akademske 2008/2009. godine učestvuje u  CEEPUS II programu razmjene, u okviru kojeg četiri profesora, tri viša asistenta i sedam studenata Univerziteta u Banjoj Luci odlazi na univerzitete u inostranstvu i čet...