Navigacija

Arhiva novosti

Poziv za nagrade mladim naučnicama

Ministarstvo spoljnih poslova i međunarodne saradnje Italije dodjeljuje nagradu  „Science, She Says!”, kojom se odaje priznanje jednoj izvanrednoj mlađoj naučnici koja je svojim aktivnostima u jednoj od zemalja partnera Italije značajno doprinijela unapređe...

Preminula prof. dr Slađana Mirjanić

Dr Slađana Mirjanić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, preminula je 12. avgusta 2022. godine u 68. godini. Prof. Mirjanić rođena je 4. novembra 1954. godine u Hrvaćanima kod Prnjavora. Osnovnu i srednju školu ...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Elektrotehničkog fa...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga kalibracije laboratorijske opreme od strane ovlaštene laboratorije sertifikovane od strane Insstituta za akreditovanje BiH za potrebe akreditacije Laboratorije za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga kalibracije laboratorijske opreme od strane ovlaštene laboratorije sertifikovane od strane Insstituta za akreditovanje BiH za potrebe akreditacije Laboratorije za sertifikaciju sadnog materij...