Navigacija

Arhiva novosti

Izrada monografije teče po planu

Većina tekstova koji će se naći u monografiji povodom 45 godina Univerziteta u Banjoj Luci su napisani, lektorisani i prevedeni na engleski jezik, zaključak je to sastanka radne za izradu monografije, održanog 15. jula 2020. godine u prostorijama Rektora...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova na sanaciji instalacija grijanja i ugradnji nove opreme za potrebe Rektorata, Filozofskog i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke radova na sanaciji instalacija grijanja i ugradnji nove opreme za potrebe Rektorata, Filozofskog i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora. 

Ispravka dijela teksta Konkursa

Molim Vas da u srijedu 15.07.2020. godine u izdanju dnevnog lista „Glas Srpske“ objavite ispravku dijela teksta Konkursa, objavljenog u dnevnom listu „Glas Srpske“ od 08.07.2020. godine. Tekst konkursa koji se ispravlja:  Ispravka dijela teksta Konkur...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ugradnog stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 11

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ugradnog stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 11. Prilog: Odluka o izboru.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za zubnu tehniku za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za zubnu tehniku za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8. Prilog: Odluka o izboru.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hirurškog skalpela, nožića, šprica i igala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hirurškog skalpela, nožića, šprica i igala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6. Prilog: Odluka o izboru.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pomoćnih sredstava i sredstava za obradu za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pomoćnih sredstava i sredstava za obradu za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. Prilog: Odluka o izboru.

Praksa za studente Pravnog fakulteta

Pripremni sastanak za obavljanje studentske prakse tokom ljetnje pauze, održan je 10. jula 2020. godine u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove (RUGIPP) u Banjoj Luci. Ovo je treća godina za redom kako studenti završnih...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga ocjene i ispitivanja osiguranja kvaliteta upravljanja Laboratorijom za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga ocjene i ispitivanja osiguranja kvaliteta upravljanja Laboratorijom za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILO...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke borera i igala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 9

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke borera i igala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 9. Prilog: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hirurškog konca za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hirurškog konca za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5. Prilog: Odluka o izboru