Navigacija

Arhiva novosti

Britanski premijer planira da uloži 27 miliona funti u oštru kampanju za „regrutovanje” novih 100.000 stranih studenata. Cilj Tonija Blera je da se u narednih pet godina u Veliku Britaniju dovede još najmanje 100.000 studenata. Britanski univerziteti svoje...

Britanski premijer planira da uloži 27 miliona funti u oštru kampanju za „regrutovanje” novih 100.000 stranih studenata. Cilj Tonija Blera je da se u narednih pet godina u Veliku Britaniju dovede još najmanje 100.000 studenata. Britanski univerziteti svoje...

Od 27.03.2006. godine Retorat Univerziteta u Banjoj Luci, se nalazi na novoj lokaciji u ulici Bulevar Vojvode Petra Bojovića bb (objekt na prostoru bivše kasarne Vrbas). Telefon za kontakt: 051/485 904 Privremeno, faks poruke namjenjene Rektoratu, mo...

Od 27.03.2006. godine Retorat Univerziteta u Banjoj Luci, se nalazi na novoj lokaciji u ulici Bulevar Vojvode Petra Bojovića bb (objekt na prostoru bivše kasarne Vrbas). Telefon za kontakt: 051/485 904 Privremeno, faks poruke namjenjene Rektoratu, mo...

Od 27.03.2006. godine Retorat Univerziteta u Banjoj Luci, se nalazi na novoj lokaciji u ulici Bulevar Vojvode Petra Bojovića bb (objekt na prostoru bivše kasarne Vrbas). Telefon za kontakt: 051/485 904 Privremeno, faks poruke namjenjene Rektoratu, mo...

Od 27.03.2006. godine Retorat Univerziteta u Banjoj Luci, se nalazi na novoj lokaciji u ulici Bulevar Vojvode Petra Bojovića bb (objekt na prostoru bivše kasarne Vrbas). Telefon za kontakt: 051/485 904 Privremeno, faks poruke namjenjene Rektoratu, mo...

Od 27.03.2006. godine Retorat Univerziteta u Banjoj Luci, se nalazi na novoj lokaciji u ulici Bulevar Vojvode Petra Bojovića bb (objekt na prostoru bivše kasarne Vrbas). Telefon za kontakt: 051/485 904 Privremeno, faks poruke namjenjene Rektoratu, mo...

UNIVERZITETSKI RAČUNSKI CENTAR Republičko Ministarstvo nauke i tehnologije obezbijedilo je 40 hiljada maraka za nabavku novih uređaja i opreme za Univerzitetski računski centar u Banjoj Luci. Zbog zastarjelih uređaja za povezivanje fakulteta, iz računar...

UNIVERZITETSKI RAČUNSKI CENTAR Republičko Ministarstvo nauke i tehnologije obezbijedilo je 40 hiljada maraka za nabavku novih uređaja i opreme za Univerzitetski računski centar u Banjoj Luci. Zbog zastarjelih uređaja za povezivanje fakulteta, iz računar...

UNIVERZITETSKI RAČUNSKI CENTAR Republičko Ministarstvo nauke i tehnologije obezbijedilo je 40 hiljada maraka za nabavku novih uređaja i opreme za Univerzitetski računski centar u Banjoj Luci. Zbog zastarjelih uređaja za povezivanje fakulteta, iz računar...

UNIVERZITETSKI RAČUNSKI CENTAR Republičko Ministarstvo nauke i tehnologije obezbijedilo je 40 hiljada maraka za nabavku novih uređaja i opreme za Univerzitetski računski centar u Banjoj Luci. Zbog zastarjelih uređaja za povezivanje fakulteta, iz računar...

UNIVERZITETSKI RAČUNSKI CENTAR Republičko Ministarstvo nauke i tehnologije obezbijedilo je 40 hiljada maraka za nabavku novih uređaja i opreme za Univerzitetski računski centar u Banjoj Luci. Zbog zastarjelih uređaja za povezivanje fakulteta, iz računar...

Lista preliminarno prihvaćenih radova objavljena je na web sajtu Simpozijuma www.infoteh.rs.ba. Raspored radova po sekcijama, kao i redoslijed radova u pojedinim sekcijama, nije konačan i određen je na osnovu sažetka rada ili prijedloga autora. Konačna ...

Lista preliminarno prihvaćenih radova objavljena je na web sajtu Simpozijuma www.infoteh.rs.ba. Raspored radova po sekcijama, kao i redoslijed radova u pojedinim sekcijama, nije konačan i određen je na osnovu sažetka rada ili prijedloga autora. Konačna ...

Lista preliminarno prihvaćenih radova objavljena je na web sajtu Simpozijuma www.infoteh.rs.ba. Raspored radova po sekcijama, kao i redoslijed radova u pojedinim sekcijama, nije konačan i određen je na osnovu sažetka rada ili prijedloga autora. Konačna ...