Navigacija

Arhiva novosti

Promovisano 86 diplomaca PMF-a

Promocija diplomiranih studenata prvog i drugog ciklusa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, održana je 30. marta 2019. godine u amfiteatru fakulteta. Tom  prilikom promovisana su dva diplomirana studenta drugog ciklusa i 84 st...

AGGF: Održan ''Dan otvorenih vrata''

Na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 26. marta 2019. godine održan je ''Dan otvorenih vrata''.  Promociji Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta je prisustvovao veliki broj učenika  srednjih škola iz ok...

Studenti posjetili ''Celeks''

Studenti četvrte godine studijskog programa Hemijska tehnologije na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci nedavno su realizovali jednodnevnu posjetu fabrici papira SHP ''Celeks'' a.d. u Banjoj Luci. Prilikom posjete upoznali su se sa proces...

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke amputirnih lijekova, anestetika, antiseptika i dezinficijenasa za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1 i LOT 2

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke amputirnih lijekova, anestetika, antiseptika i dezinficijenasa za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1 i LOT 2.  ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ugradnog stomatološkog materijala za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke ugradnog stomatološkog materijala za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 15. Prilog: Odluka o izboru LOT 15.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 12

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 12. Prilog: Odluka o izboru LOT 12.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za fiksne ortodontske aparate za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za fiksne ortodontske aparate za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8. Prilog: Odluka o izboru LOT 8 .