Navigacija

Arhiva novosti

Radionica za studente tehničkih nauka

Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 3. i 4. oktobra 2019. godine biće održana radionica „Learning and encouraging students of techinal sciences to participate in European exchange programs’’. Radionica se održava u okviru realizacije...

Predavanje prof. Anete Klajn

Profesor Aneta Klajn sa Međunarodnog psihoanalitičkog univerziteta u Berlinu, 30. septembra 2019. godine u 13.00 časova, održaće predavanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.  Predavanje nosi naziv ,,Internalizujući simtomi kod djece ...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku zajedničke javne nabavke medicinske opreme u okviru Erasmus + projekta „Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja iz oblasti Medicine bola u zemljama Zapadnog Balkana“ za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci i Univerzite...