Navigacija

Arhiva novosti

Ljetnji kurs kineskog jezika

Konfucijev institut Univerziteta u Banjoj Luci organizuje intenzivni ljetnji kurs kineskog jezika. Predviđeno je da kurs traje mjesec dana, a časovi će se održavati tri puta sedmično u dnevnom terminu u učionici Konfucijevog instituta na Fakultetu poli...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga protetskih radova za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga protetskih radova za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Odluka o broju redovnih studenata

Vlada Republike Srpske na 21. sjednici, održanoj 24. maja 2019. godine, donijela je Odluku o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javnim vi...

Preminula prof. dr Simona Jevšnik

Prof. dr Simona Jevšnik, preminula je 2. juna 2019. godine u Ljubljani. Prof. dr Simona Jevšnik rođena je 12. avgusta 1965. godine u Celju. Diplomirala je 1991. magistrirala 1999. a doktorirala 2003. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Maribor...

Sanda Gvero na seminaru u Strazburu

Sanda Gvero, ma, viši asistent Pravnog fakulteta UNIBL, učestvovala je na Dvanaestom seminaru za mlade istraživače evropskog radnog i socijalnog prava, održanom u Strazburu, od 16. do 19. maja 2019. godine. Izlaganje Sande Gvero bilo je posvećeno te...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku zajedničke javne nabavke   računarske opreme za potrebe Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u okviru projekta Erazmus + LANDS – LOT 3

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku zajedničke javne nabavke   računarske opreme za potrebe Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u okviru projekta Erazmus + LANDS – LOT 3. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke proširivača, kočića, traka i pomoćnih sredstava za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke proširivača, kočića, traka i pomoćnih sredstava za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. Prilog: Odluka o izboru - LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pomoćnih sredstava i sredstava za obradu za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pomoćnih sredstava i sredstava za obradu za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. Prilog: Odluka o izboru - LOT 1.