Navigacija

prof. dr Sanja Radetić-Lovrić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Psihologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Socijalna i organizacijska psihologija redovni profesor 23. septembar 2021.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPS10PKM Psihologija kriminala
MPS10SPZ Socijalo-psihološka proučavanja zavisnosti
MPS10FPS Forenzička psihologija
Akademske studije prvog ciklusa
PS1-PSPA3I Praktikum iz socijalne patologije: socijalno-psihološki aspekt
PS1-SP31O Socijalna patologija: socijalno-psihološki aspekt

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije drugog ciklusa
MON12IPP Istraživanja u primjenjenoj psihologiji sporta
MS12PIS Psihološka istraživanja u sportu
Akademske studije prvog ciklusa
1NPS Psihologija sporta
1SPS Psihologija sporta
OSN20OSPS Osnove psihologije

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MSC-2 Socijalni rad sa zavisnicima
MSC-7 Metode tretmana bolesti zavisnosti
Akademske studije prvog ciklusa
SR1-66 Socijalni rad sa zavisnicima

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Osobine ličnosti i karakteristični obrazci kriminalnog ponašanja počinitelja ubistva u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/SIN2101101L
  Časopis Sineza
  Godina 2021
  Autori Sanja Radetić-Lovrić i Suzana Vujadinović
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 101
  Strana do 116
  Veb adresa https://sineza.ff.unibl.org/sineza/article/view/28

  Quality of life after traumatic loss and the role of social support - examining the psychological consequences of war twenty-five years later.

  DOI 10.5937/PSISTRA23-26448
  Časopis Psihološka istraživanja
  Godina 2020
  Autori Sanja Radetić-Lovrić i Aleksandra Pećanac
  Volumen XXIII
  Broj 2
  Strana od 121
  Strana do 140
  Veb adresa https://aseestant.ceon.rs/index.php/psistra/issue/archive

  Razlikuju li se vaspitni stavovi roditelja djece koja igraju igre na sreću i koja ne igraju? (Does the Parental Rearing Styles of youths who play games of chance differentiate from those youths who do not play games of chance?).

  DOI 10.7251/ZCMZ2001306R
  Časopis Društvene devijacije
  Godina 2020
  Autori Sanja Radetić-Lovrić i Slađana Popović
  Volumen 5
  Strana od 306
  Strana do 317
  Veb adresa https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=901588

  Conspiracy mentality in post-conflict societies: relations with Ethos of Conflict and Readiness for Reconciliation

  DOI 10.5964/ejop.​v15i1.1695
  Časopis Europe's Journal of Psychology (EJOP)
  Godina 2019
  Autori Boban Petrović, Janko Međedović, Olivera Radović i Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 59
  Strana do 81
  Veb adresa https://ejop.psychopen.eu/index.php/ejop/article/view/1695

  Relations Between Big Five Personality Traits Model and Achievement Motive in Athletes (Relacion de la dimension de personalidad del modelo de los cinco grandes y la motivacion de logro en los deportistas).

  DOI 10.5937/fizkul1902222M
  Časopis Fizička kultura / Physical culture
  Godina 2019
  Autori Biljana Mirković i Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 73
  Broj 2
  Strana od 222
  Strana do 229
  Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=14897

  Stavovi osuđenika o uslovima života u zatvorskim ustanovama.

  Časopis Kriminalističke teme
  Godina 2017
  Autori Sanja Radetić-Lovrić, Dejan Matijević i Biljana Mirković
  Volumen 17
  Broj 5
  Strana od 252
  Strana do 268
  Veb adresa http://krimteme.fkn.unsa.ba/index.php/kt/article/view/158/158

  Psychometric evaluation and short form development of the Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR-6)

  DOI 10.2298/PSI1603263S
  Časopis PSIHOLOGIJA
  Godina 2016
  Autori Siniša Subotić, Strahinja Dimitrijević i Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 49
  Broj 3
  Strana od 263
  Strana do 276
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0048-57051603263S

  Naučena bespomoćnost i religioznost mladih u tranzicijskim okolnostima života

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević, Srđan Dušanić i Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 1
  Broj 10
  Strana od 329
  Strana do 347

  Socijalne vrijednosti mladih bez i sa toksikomanskim iskustvom

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 1
  Broj 9
  Strana od 359
  Strana do 377

  Odnos indeksa SOPUS i deidealizacije roditelja u periodu rane adolescencije

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2003
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 1
  Broj 6
  Strana od 281
  Strana do 301

Radovi sa skupova

  Children at risk and in contact with the courts and lax in BiH / Djeca u riziku i kontaktu sa sudovima i zakonodavstvom u BiH

  Naučni skup International Congress of Child and Adolescent Psychotherapy
  Publikacija Book of Abstract
  Godina 2021
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 68
  Strana do 69
  Veb adresa https://congress.bhidapa.ba/wp-content/uploads/2020/11/Book-of-Abstracts-2018.pdf

  Izazovi i problemi savjetovanja djece i mladih u školi

  Naučni skup VI Međunarodna naučna konferencija Društvene devijacije - Unapređenje kvaliteta života djece i mladih
  DOI 10.7251/ZCMZ0121082M
  Publikacija Centar modernih znanja, Banja Luka i Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd
  Godina 2021
  Autori Tatjana Marić i Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 82
  Strana do 89

  Students who struggle with school discipline: The importance of distressful life events.

  Naučni skup Current Trends in Psychology/Savremeni trendovi u psihologiji/
  Godina 2021
  Autori Sanja Radetić-Lovrić, Ana Keleman, Lana Lugonja i Siniša Subotić
  Strana od 226
  Strana do 226
  Veb adresa http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2019/978-86-6065-541-9

  Psychometric validation of the ICAR Matrix Reasoning test.

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Proceedings of the XXVI scientific conference: Empirical studies in psychology
  Godina 2020
  Autori Siniša Subotić, Jovana Baošić, Anđela Velimir, Marija Malenčić, Bojana Mihajlović i Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 59
  Strana do 63
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=59

  Izraženost različitih kategorija životnih stresora kod učenika završnih razreda osnovne i srednje škole

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  DOI 10.7251/FLZB2001209S
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Banjalučki novembarski susreti 2019
  Godina 2019
  Autori Siniša Subotić i Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 209
  Strana do 216
  Veb adresa https://ff.unibl.org/naucni-skupovi

  Djeca u medijskom prostoru: etika ili etiketa?

  Naučni skup VI Kongres psihologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova VI Kongresa psihologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2019
  Autori Sanja Radetić-Lovrić, Olga Lola Ninković i Sara Brković
  Strana od 15
  Strana do 28
  Veb adresa https://dprs.rs.ba/wp-content/uploads/2021/02/Zbornik-radova-VI-Kongres-psihologa-BiH.pdf

  Relationship between life stressors, depressiveness, and school achievement in late elementary and late high school students.

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Proceedings of the XXV scientific conference: Empirical studies in psychology
  Godina 2019
  Autori Siniša Subotić, Sanja Radetić-Lovrić, Gajić Vladan, Golubović Aleksandar i Dejan Sibinčić
  Strana od 64
  Strana do 67
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/10/proceedings_EIP_2019.pdf

  Izraženost različitih kategorija životnih stresora kod učenika završnih razreda osnovne i srednje škole

  Naučni skup Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  DOI 10.7251/FLZB2001209S
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2019
  Autori Sanja Radetić-Lovrić i Siniša Subotić
  Strana od 209
  Strana do 2016
  Veb adresa https://ff.unibl.org/naucni-skupovi

  Does the Ethos of Conflict Structure Differ in Different Contexts? A Network Analysis.

  Naučni skup 24th Ramiro and Zoran Bujas Days
  Publikacija A Network Analysis. 24th Ramiro and Zoran Bujas Days (Book of Abstracts).
  Godina 2019
  Autori Tijana Karić, Siniša Lakić, Janko Međedović, Boban Petrović, Sanja Radetić-Lovrić i Olivera Radović
  Strana od 96
  Strana do 96
  Veb adresa http://psihologija.ffzg.unizg.hr/en/drzb2019/program/book-of-abstracts

  Protection of mental health of children and youth in criminal procedure / Zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih u krivičnom postupku

  Naučni skup International Congress of Child and Adolescent Psychotherapy
  Publikacija Book of Abstract
  Godina 2018
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 21
  Strana do ‚21
  Veb adresa https://congress.bhidapa.ba/wp-content/uploads/2020/11/Book-of-Abstracts-2018.pdf

  Podrška konzervativnim partijama izvire iz „vezujuće“ moralnosti i posredovana je ekstremističkom ideologijom.

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije
  Publikacija Knjiga rezimea
  Godina 2018
  Autori Janko Međedović, Boban Petrović, Sanja Radetić-Lovrić i Olivera Radović

  Struktura konfliktnog etosa srba iz Srbije, Republike Srpske i sa Kosova

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije
  Publikacija Knjiga rezimea
  Godina 2018
  Autori Tijana Karić, Janko Međedović, Boban Petrović, Sanja Radetić-Lovrić i Olivera Radović

  Teorije zavere u post-konfliktnim društvima: relacije sa konfliktnim etosom i spremnošću na pomirenje

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije
  Publikacija Knjiga rezimea
  Godina 2018
  Autori Boban Petrović, Janko Međedović, Olivera Radović i Sanja Radetić-Lovrić

  Subjective views on the reconciliation in the Post-Yugoslav countries: role of the ethos of conflict

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Boban Petrović, Janko Međedović, Olivera Radović i Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 122
  Strana do 123
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2018/03/2018-KNJIGA-REZIMEA.pdf

  Jačanje profesionalnih kapaciteta za unapređenjem psihosocijane podrške djeci u krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini: primjer dobre prakse

  Naučni skup Konferencija Viktimološkog društva Srbije
  Publikacija Knjiga rezimea
  Godina 2017
  Autori Sanja Radetić-Lovrić i Olga Lola Ninković
  Strana od 34
  Strana do 35
  Veb adresa http://www.vds.rs/File/KnjigaApstrakata2017Final.pdf

  Primjena matrice za rano prepoznavanje faktora rizika kod djece u školama Republike Srpske

  Naučni skup Kongres psihologa Srbije
  Publikacija Knjiga rezimea
  Godina 2017
  Autori Sanja Radetić-Lovrić, Branko Anđić i Nina Ninković
  Strana od 125
  Strana do 126
  Veb adresa http://dps.org.rs/images/65_Naucno-strucni_skup_psihologa_Srbije_-_Knjiga_rezimea.pdf

  Motiv postignuća kod sportista: uticaj personalnih i demografskih karakteristika.

  Naučni skup Kongres psihologa BiH
  Publikacija Knjiga rezimea V Kongresa psihologa BiH
  Godina 2017
  Autori Sanja Radetić-Lovrić i Biljana Mirković
  Strana od 88
  Strana do 88
  Veb adresa https://www.dpfbih.ba/zbornik

  Social attitudes and intergroup contact as determinants of readiness for reconciliation.

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Knjiga rezimea XXIII Naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji
  Godina 2017
  Autori Boban Petrović, Janko Međedović, Olivera Radović i Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 123
  Strana do 124
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/04/Knjiga-rezimea-EIP17.pdf

  (Im)moral foundations of intergroup conflict

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Knjiga rezime XXIII Naučnog skupa Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd (RS): Filozofski fakultet.
  Godina 2017
  Autori Janko Međedović, Boban Petrović, Olivera Radović i Sanja Radetić Lovrić
  Strana od 135
  Strana do 136
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/04/Knjiga-rezimea-EIP17.pdf

  Razlike u navođenju traumatskih iskustava iz djetinjstva između elektronskog i papir-olovka modaliteta anketiranja

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije
  Godina 2016
  Autori Siniša Subotić, Strahinja Dimitrijević i Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 85
  Strana do 85

  Psihološka podrška stanovništvu poplavljenih područja u Republici Srpskoj: primjer dobre prakse

  Naučni skup Znanstveno-stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici
  Publikacija Knjiga rezimea Znanstveno-stručnog skupa Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici
  Godina 2016
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Karakteristike psihološkog profila pacijenta nakon operacije diskurs hernije

  Naučni skup Znanstveno-stručni skup: Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici
  Publikacija 4. Znanstveno-stručni skup: Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici: Sažeci
  Godina 2016
  Autori Dijana Đurić, Đorđe Čekrlija i Sanja Radetić-Lovrić

  Razlika u povezanosti motivacije i agresivnosti između sportista i nesportista.

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Nataša Pivašević, Ognjen Tadić i Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 340
  Strana do 348
  Veb adresa https://dprs.rs.ba/2021/06/24/zbornik-radova-sa-naucno-strucnog-skupa-otvoreni-dani-psihologije-banja-luka-2014/

  Preliminarna psihometrijska validacija prevoda Skale anksioznosti od socijalne interakcije

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  DOI COBIS.SR-ID 212423692
  Publikacija Tematski zbornik radova "Individualne razlike, obrazovanje i rad"
  Godina 2014
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 23
  Strana do 37
  Veb adresa http://www.dps.org.rs/component/content/article/709-dani-primenjen-psihologije-27-2892013-nis

  Uloga socijalno-psiholoških konstrukata u objašnjenju pojave zavisnosti o drogama

  Naučni skup Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  DOI 159.9(063)(082)
  Publikacija Zbornik radova III kongresa psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 207
  Strana do 225
  Veb adresa http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=f6e05fbb-d346-4437-9d6d-531c0ddb4874&articleId=399c6a00-8296-4779-aac7-7a2828d1deef

  Vremenski odnos stresora i prvog kontakta mladih sa drogama

  Naučni skup Dani preimenjene psihologije
  DOI ISBN 978-86-7379-294-1
  Publikacija Komunikaicja i ljudsko iskustvo - tematski zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 317
  Strana do 337
  Veb adresa www.psihologijanis.rs

  Percepcija vlastite emocionalne regulacije i kontrole zavisnika i nezavisnika od droga.

  Naučni skup Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova II Kongresa Psihologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 77
  Strana do 93

  Socijalno-psihološke diskriminante zavisnika i nezavisnika od droga.

  Naučni skup Dani preimenjene psihologije
  Publikacija Tematski zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  „Blažena bespomoćnost“ ili „mehanizam blaženog predaha“ i religijske orjentacije adolescenata

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Nauka, kultura i ideologija
  Godina 2008
  Autori Branko Milosavljević, Sanja Radetić-Lovrić i Siniša Lakić
  Strana od 177
  Strana do 192

  Samoživi arhiv neprijateljstva- tamna sijenka socijalnog života i pokušaj njegova mjerenja.

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Nauka i savremeni društveni procesi
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević, Vladimir Turjačanin, Srđan Dušanić i Sanja Radetić-Lovrić

  Socijalna kontrola kao prediktor socijalno neprihvatljivih ponašanja mladih

  Naučni skup Dani preimenjene psihologije
  Publikacija Primjenjena psihologija – Društvo, porodica, ponašanje
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević i Sanja Radetić-Lovrić

  Faktorska struktura skale za ispitivanje bliskosti, dodira sa subkulturom toksikomana

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova Filozofskog fakulteta Banjaluka, Banjalučki novembarski susreti
  Godina 2006
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 317
  Strana do 333

  Forenzička psihologija – veza sa drugim naukama, dileme i razlike u definisanju i njen razvoj.

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti - Zbornik radova Filozofskog fakulteta Banja Luka
  Godina 2005
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 153
  Strana do 162

  Dvofaktorski model deidealizacije roditelja

  Naučni skup Interdisciplinarni pristup u nauci
  Publikacija Interdisciplinarni pristup u nauci: Rezimei
  Godina 2003
  Autori Đorđe Čekrlija i Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 31
  Strana do 31

Ostali radovi

  Project: Improvement of the program of the Referral mechanism for supporting children and their families in the Republic of Srpska by strengthening cross-sectoral cooperation (2020-2021)

  Izdavač Društvo psihologa RS, UNICEF, Vlada Švicarske (SDC) i Švedska agencija za razvoj i saradnju (Sida), Republički pedagoški zavod Rep. Srpske, Društvo psihologa RS
  Godina 2021
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Researche project: „Researches on individual and social consequences of the Missing Issue and Ambiguous Loss faced by Families of Persons Missing as a Result of 1992 – 1995 Conflict in BiH“ (2019/20, The International Committee of the Red Cross (ICRC), u svojstvu istraživača-mentora u projektu.

  Godina 2021
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Projekat: Istraživanje „Prevencija je pola zdravlj“„ u cilju jačanja kapaciteta vaspitno-obrazovnih ustanova u prevenciji zloupotrebe opojnih droga“ (2021, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske), u svojstvu rukovodioca – istraživača u projektu

  Godina 2021
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Lista za sistematizovanje nastavničkih opservacija (verzija br.2).

  Izdavač Društvo psihologa RS
  ISSN/ISBN 978-99976-924-1-2,
  Godina 2020
  Autori Siniša Subotić, Branko Anđić, Sanja Radetić Lovrić, Gordana Ružić i Olga Lola Ninković

  Projekat: Zaštita mentalnog zdravlja vulnerabilnih kategorija stanovništva u doba KOVID-19 pandemije (2020)

  Izdavač Projekat mentalnog zdravlja u BiH u saradnji sa Asocijacija XY, Vlada Švedske i Društvo psihologa RS
  Godina 2020
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Projekat: Psihosocijalna podrška u vrijeme Kovid pandemije (2020-2021)

  Izdavač UNICEF, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, & Društvo psihologa RS
  Godina 2020
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Projekat: Dokumentarni film „Osmijeh ispod maske“ (2020): u režiji Branka Lazića, direktor projekta filma Sanja Radetić Lovrić

  Izdavač Produkcija: produkcija: Društvo psihologa RS
  Godina 2020
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=yzi3mo2O3I0&t=29s

  Dokumentarni film „Strah je zarazan“ (2020) u režiji Branka Lazića, direktor projekta filma Sanja Radetić Lovrić

  Izdavač produkcija: Društvo psihologa RS
  Godina 2020
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=cvHvSHqz0Mc&t=98s

  Radionice za izgradnju odnosa povjerenja i razumijevanja između roditelja i predškolske ustanove, str. 69 – 86. U: Cvijanović, N., str. 27-40. (Ur.): Program za unapređenje partnerstva sa porodicom – program odgovornog roditeljstva

  Vaspitanje djece u predškolskim ustanovama: uloga roditelja i vaspitača

  Socijalno-psihološki aspekti razvoja poremećaja ponašanja i emocija kod djece i adolescenata

  Izdavač Društvo psihologa RS.
  ISSN/ISBN 978-99976-732-9-9
  Godina 2020
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 27
  Strana do 59
  Veb adresa https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Publikacije/Documents/Podrska%20i%20tretman.pdf

  Projekat:„Podrška centru za socijalni rad Foča BHRI103“ u okviru edukativnog programa Prepoznavanje znakova i faktora rizika nasilničkog ponašanja kod mladih i uloga Centra za socijalni rad u njihovom rješavanju (2019)

  Izdavač International Organization for Migration/Međunarodna organizacija za migracije (IOM)
  Godina 2019
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Projekat: „ Nisi sam“- psihosocijalna podrška djeci bez roditeljskog staranja (2019)

  Izdavač JU Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja „ Rada Vranješević“, Grada Banja Luke, Društvo psihologa RS)
  Godina 2019
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Dokumentarno-edukativni film „Svi za jedno“ (2018) u režiji Branka Lazića, direktor projekta filma Sanja Radetić Lovrić

  Izdavač produkcija: Društvo psihologa RS
  Godina 2018
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Veb adresa https://www.youtube.com/watch?v=sUmayFvRwJk

  Project: Establishing a comprehensive system of identification of and support to children at risk in school of Republika Srpska (2018 – 2020)

  Izdavač Društvo psihologa RS, UNICEF, & Republički pedagoški zavod RS
  Godina 2018
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Jačanje preventivnog uticaja medija u suzbijanju pojave maloljetničkog prestupništva (2018-2019)

  Izdavač Razvojni programi ujedninjenih nacija - UNDP, Grada Banja Luka, Društvo psihologa RS)
  Godina 2018
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  3. Projekat: Edukativni program „Djeca u riziku i djeca u kontaktu sa zakonom“ namjenjenom studentima Univerziteta u Banjoj Luci (2017)

  Izdavač UNICEF BiH i Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu),
  Godina 2017
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Naučno-istraživački projekat: Program prepoznavanja i zaštite djece od faktora rizika namjenjen stručnim službama škola - pilot faza istraživanja

  Izdavač Društvo psihologa RS, Republički pedagoški zavod, UNICEF i partneri
  Godina 2016
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Naučno-istraživački projekat: Socijalno-psihološke determinante međugrupnog pomirenja nakon dugotrajnih konflikata u post-jugoslovenskim zemljama, saradnik na projektu

  Izdavač Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
  Godina 2016
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Project: Institutional capacity strengthening psychosocial support to children and minors in criminal proceedings (2015 – 2017)

  Izdavač Društvo psihologa RS
  Godina 2015
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Testiranje efekata predškolskog programa u trajanju od 300 sati na kognitivne, socioemotivne, jezičke i fizičke karakteristike djece u BiH

  Godina 2015
  Autori Danijel Hopić, Mustafa Šuvalja, Belma Žiga, Miroslav Gavrić i Sanja Radetić-Lovrić

  Projekat: telefon za psihološko savjetovanje

  Izdavač Društvo psihologa RS & Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Socijalno neprihvatljiva ponašanja mladih u Republici Srpskoj: rizični faktori nastanka i mogućnost prevencije (2014)

  Godina 2014
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Socijalizacija i zavisnost od PAS: socijalno-psihološki pristup resocijalizaciji i socijalnoj reintegraciji

  Godina 2013
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Samoživi arhiv neprijateljstva - tamna sjenka socijalnog života i pokušaj njegova mjerenja

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN 978-99938-34-81-6
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević, Vladimir Turjačanin, Srđan Dušanić i Sanja Radetić-Lovrić
  Strana od 175
  Strana do 192

  Vrijednosni prioriteti mladih deset godina nakon rata

  Izdavač Filozofski fakultet Beograd
  Godina 2007
  Autori Branko Milosavljević, Srđan Dušanić i Sanja Radetić-Lovrić

  Socijalno-psihološke diskriminante socijalizacije mladih

  Godina 2007
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Žene i muškarci u svijetu socijalne patologije

  Godina 2007
  Autori Sanja Radetić-Lovrić

  Mladi i toksikomanije

Knjige

  Paradigme zavisnosti: socijalnopsihološki diskurs o drogama

  Izdavač Filozofski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-98-53-3
  Godina 2021
  Autori Sanja Radetić Lovrić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 236
  Veb adresa http://ffbl-izdavastvo.org/index.php/izdavacka/catalog/book/13

  Dijete u pravosudnom postupku : psihološki pristup

  Izdavač Društvo psihologa RS
  ISBN 978-99955-721-9-8
  Godina 2017
  Autori Sanja Radetić-Lovrić i Olga Lola Ninković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 303
  Veb adresa dprs.rs.ba

  Droga i socijalizacija mladih

  Izdavač Grafomark. Laktaši
  ISBN 978-99938-36-99-5
  Godina 2015
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 143

  Radionica kao model rada sa grupom u okviru vaspitno-obrazovnog sistema

  Izdavač Grafomark, Laktaši
  ISBN 978-99955-701-3-2
  Godina 2013
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 271

  Kultura tolerancije prema svijetu socijalne patologije

  Izdavač Centar za socijalni i kulturni popravak, Banja Luka
  ISBN 978-99938-843-3-0
  Godina 2011
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 117

  Zavisnost od droga mladih: socijalno-psihološki pristup i istraživanja

  Izdavač Grafomark, Laktaši
  ISBN 978-99955-57-21-8
  Godina 2011
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 251

  Mladi, socijalna kontrola i stranputice

  Izdavač Društvo psihologa Republike Srpske
  ISBN 99938-36-87-7
  Godina 2006
  Autori Sanja Radetić-Lovrić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 95